Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Een uitspraak met gevolgen

Auteur:

Rein Bakker

07-01-20130 reacties

Vlak voor de Kerst viel mijn oog op een klein artikel op de website van het Financiële Dagblad. De kop "Cliënt negeert advies, bank toch schuldig" trok mijn aandacht. Dit kan toch niet waar zijn dacht ik, en ik las met stijgende verbazing het artikel. Ik ben bang dat de gevolgen wel eens ingrijpend kunnen zijn. Aanleiding voor het artikel in het FD vormde een uitspraak op 19 november van het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Hier kan de consument terecht met een klacht over financiële producten of diensten.

De casus

Het Kifid deed uitspraak in een geschil van een 71-jarige man die in 2005 aan zijn bank advies vroeg om €100.000 te beleggen. De man had in zijn beleggingsprofiel aangegeven dat hij ‘voorzichtig’ was, naar een jaarlijks rendement van 4 tot 6% streefde, maar een waardedaling tot 5% acceptabel te vinden.

Het advies van de bank

Na een gesprek met de bank had de man er in 2005 voor gekozen om het gehele bedrag te beleggen in obligaties van Lehman Brothers. Dit ondanks dat de bank hem, gezien zijn “voorzichtige” beleggingsprofiel, een spreiding over meerdere fondsen had geadviseerd. Zoals bekend ging Lehman Brothers in 2008 failliet. De 71-jarige man leed een forse financiële schade.

Schadeclaim

Om de schade te verhalen op de bank diende de man vervolgens een klacht in bij het Kifid. Hij stelde dat de bank hem had moeten waarschuwen niet het hele bedrag in één product te stoppen. Bij het onderzoek door het Kifid komen onder andere de gespreksverslagen van de bank beschikbaar. Hieruit blijkt dat de man in kwestie door de bank was gewaarschuwd maar desondanks de Lehman obligaties wilde aanschaffen. In het gesprekverslag is te lezen dat ‘Belanghebbende (de klant) vertrouwt op het feit dat deze Amerikaanse zakenbank 150 jaar bestaat en wil alleen op deze specifieke obligatielening inschrijven’

De uitspraak


Ik vind de uitspraak van het Kifid opmerkelijk. Zij concludeert als volgt:“De bank heeft de cliënt onvoldoende op de risico’s gewezen. De bank had de risico’s met voldoende nadruk en in niet mis te verstane bewoordingen aan de cliënt moeten voorhouden. Het risico slechts bespreken is onvoldoende”. Het gevolg van deze uitspraak is, dat de bank mag opdraaien voor de schade van €110.300.

De gevolgen


Ik ben bang dat deze uitspraak van het Kifid nog verstrekkende gevolgen krijgt. Kennelijk is een negatief advies van de bank niet voldoende om aan haar zorgplicht te voldoen. Ik vraag me af wat de bank dan wel moet doen. Moet ze de klant die ze negatief adviseert tegen zichzelf beschermen en simpelweg verbieden om te beleggen? Dat vind ik persoonlijk wel erg paternalistisch. Van een klant die €100.000 te beleggen heeft, mag je mijns inziens verwachten dat hij zelf een beetje huiswerk doet. In les 1 over beleggen komt hij dan vrijwel zeker het woord ‘risicospreiding’ tegen.

Oude sok

Dikke kans dus dat banken nu nog voorzichtiger te werk zullen gaan. Dat betekent nog dikkere stapels papier, nog uitgebreidere risicoscans en nog ingewikkeldere beleggingsprofielen. Kortom, nog meer kans dat klanten snel afhaken, helemaal geen advies vragen en het geld in een oude sok stoppen. En dan weet ik één ding zeker: in de kleine lettertjes van de inboedelverzekering is die oude sok zeker uitgesloten van dekking.

Rein Bakker, directeur Stichting OpMaat

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen