Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Feit of fictie

Auteur:

Rein Bakker

13-06-20132 reacties

Op aandringen van mijn 13-jarige dochter heb ik de afgelopen maand het boek ‘De Hongerspelen’ en de beide vervolgboeken gelezen. In deel 3 ‘Spotgaai’ raakt de hoofdpersoon danig in de war. Hij weet feiten en fictie niet meer goed te scheiden. In een poging hem te helpen doet zijn partner met hem regelmatig het spelletje “Echt of onecht?” Het is de bedoeling dat de verwarde hoofdpersoon het verschil tussen feiten en fictie opnieuw leert te onderscheiden. Een niet eenvoudige les, zo ervaar ik zelf in de praktijk.

Woningmarktficties

Maar ficties kunnen hardnekkig zijn en het is daardoor  lastig ze te onderscheiden. Bovendien kom je ze overal tegen. Beweringen worden in de (social) media gemakkelijk verspreid en al snel voor ‘waar’  aangenomen. Ook op de woningmarkt gebeurt dit veelvuldig. Een drietal ficties blijkt bovendien behoorlijk hardnekkig, terwijl de feiten toch duidelijk anders liggen.

Fictie 1: de bewoningsduur van een koopwoning is 7 jaar
Ik blogde er al eerder over: de tijd die de Nederlander in dezelfde koopwoning woont. In de makelaardij-opleiding is de mythe ooit verspreid dat deze 7 jaar is. Keer op keer blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dit grote onzin is. Volgens Peter Boelhouwer van het OTB-TU Delft ligt de gemiddelde bewoningsduur van koopwoningen in ons land al decennia op zo’n 20 jaar. De actuele bewoningduur ligt zelfs op 30 jaar, ruim 4 maal zo lang als het mythische getal uit de makelaardijopleiding.

Fictie 2: koopwoningen zijn veel te duur
Sinds de top van de markt in 2008, is de gemiddelde woningprijs inmiddels met zo’n 20% gedaald. Als gevolg van de gedaalde rente en overdrachtsbelasting is de betaalbaarheid zelfs met ruim 35% verbeterd. Als gevolg hiervan is de actuele maandlast bij financiering met een annuïteiten-hypotheek zelfs lager dan 5 jaar geleden bij een 100% aflossingsvrije hypotheek. Toch duiken met regelmaat publicaties op waarin de oorzaak voor de huidige woningmarktstagnatie eenzijdig wordt gelegd bij de hoogte van de woningprijzen. De stagnatie is uiteraard een feit, maar de hoogte van de prijs is niet de oorzaak. De inperking van de financiering door banken en de risicomijdende opstelling van de woonconsument zijn dat wel.

Fictie 3: Het aantal executoriale veilingen neemt nog steeds enorm toe
Het is een bekend feit, het aantal executoriale veilingen is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel het in relatieve zin nog steeds om beperkte aantallen woningen gaat, is deze toename in absolute zin natuurlijk flink. In het eerste kwartaal van dit jaar is de stijging echter abrupt geëindigd en is er sprake van een daling van 10% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2012. Toch moet juist hier voorzichtig worden omgegaan met het trekken van conclusies. De daling van het aantal executoriale veilingen kan namelijk heel goed het gevolg zijn van terughoudendheid bij banken. In dat geval kiezen banken bij betalingsproblemen eerder voor gedwongen onderhandse verkoop om zo een hogere verkoopopbrengst te realiseren.

En dan nu de feiten

Met deze blog heb ik gepoogd om 3 hardnekkige ficties te ontzenuwen en te vervangen door harde feiten. Nog 1 advies tot slot: vraag u zo af en toe eens af of u te maken heeft met feit of fictie als u de woningmarktontwikkelingen wil vertalen naar de effecten voor uw eigen organisatie.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

 • Rein
  21-06-2013
  Joris, het gaat niet alleen om de hoogte van de prijs. Het gaat om betaalbaarheid. Bij betaalbaarheid gaat het om de maandelijkse woonlasten. En aangezien de rente sinds 2008 gedaald is, net als de Overdrachtsbelasting betekent dit dat de maandlasten, mede door een daling van de huizenprijzen met ca. 20% veel betaalbaarheid zijn geworden.

  Omgekeerd, stel dat de prijzen ongeveer gelijk blijven maar de rente stijgt dan neemt de betaalbaarheid juist af.
 • Joris P.
  20-06-2013
  Wat betreft punt 2:
  http://www.huizenmarkt-zeepbel.nl/wp-content/uploads/2012/11/huizenprijzen-gecorrigeerd-inflatie[..] het CBS het fout?

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen