Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Hoge woonlasten frustreren economische ontwikkeling

Auteur:

Rein Bakker

13-10-20150 reacties

Zowel in de koopsector als in de huursector is sprake van een snelle stijging van de prijs van het wonen. In de koopsector wordt de prijsstijging weliswaar getemperd door de zeer lage rente. Maar in zowel de sociale- als in de commerciële huursector stijgen de prijzen van vrijkomende woningen erg hard. Recent Engels onderzoek laat zien dat dit op termijn schadelijk is voor de lokale stedelijke economie.

De woningmarkt in Londen

In Londen is de prijs voor wonen, zowel in de huur- als in de koopsector, de afgelopen jaren enorm toegenomen. Vlak na de zomer schreef ik in mijn blog over de gevolgen van de instroom van buitenlands kapitaal voor de woningprijsontwikkeling. Vorige week viel mijn oog op een artikel in The Guardian getiteld ‘Soaring London house prices sucking cash out of economy’.  Hierin wordt duidelijk dat de sterk gestegen woonlasten onbetaalbaar zijn geworden voor personeel in de detailhandel en de zorg. Alleen hoogopgeleide professionals verdienen gemiddeld genomen genoeg om een zich een (kleine of gedeelde) woning te kunnen veroorloven. De vrees is echter dat ook voor hen de woonlasten in Londen binnen 10 jaar onbetaalbaar zijn geworden.

Woonlastenstijging in Nederland

Ook in Nederland stijgen de prijzen vooral in het verstedelijkte westen van ons land. In Amsterdam bereiken de koopprijzen nieuwe records en ook in omliggende gemeenten en in Utrecht zijn de prijzen sinds het dieptepunt in 2013 fors gestegen. Deze sterke prijsstijging wordt mogelijk gemaakt door de historisch lage rente. Hierdoor stijgen de maandlasten ook bij hogere woningprijzen slechts in beperkte mate. Maar in de huursector ligt dit anders. Daar stijgen de prijzen snel, zowel in de sociale als in de commerciële sector. 

Gevolgen voor de economie

Voor de mensen die niet kunnen of willen kopen resteert in veel gevallen de dure commerciële huursector. Een sector waarin bruto-rendementen van 7 tot 8% gebruikelijk zijn. Met het boeken van fraaie rendementen hoeft niets mis te zijn. Maar er kan wel sprake zijn van economische schade op andere plekken. Zo leidt een maandhuur van € 800 voor huishoudens met een modaal inkomen al snel tot een woonquote van ruim 40%. Bij een dergelijke hoge woonlast blijft er slechts een beperkt besteedbaar inkomen over. 

Engelse les

Terug naar Londen waar de  gevolgen van een vergaand geliberaliseerde woningmarkt  zichtbaar zijn. De overspannen woningmarkt leidt daar in grote delen van de stad tot economische schade. Zo ondervinden detaillisten en zorgorganisaties  steeds meer problemen bij de werving en het behoud van het personeel. Wat vervolgens weer ten koste gaat van de economische bedrijvigheid in die gebieden. De enorme woonlasten remmen aldus de economische ontwikkeling in de stad.
In ons land ontwikkelt de woningmarkt  zich in de populaire stedelijke gebieden uiteraard minder extreem dan in Londen. Maar ik ben wel van mening dat we ook hier in Nederland oog moeten hebben voor de negatieve effecten van hoge woonlasten in de huursector. Elke euro die een huishouden besteedt aan huur komt immers niet terecht in de lokale economie en dit leidt op termijn tot welvaartsverlies.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen