Klachtmelding verkooptaxatie Koopgarant

Hebt u twijfels over de verkooptaxatie?

Destijds heeft u uw Koopgarantwoning gekocht van een woningcorporatie of projectontwikkelaar op basis van een taxatierapport. De corporatie of ontwikkelaar was opdrachtgever van deze taxatie.
Incidenteel is het in het verleden voorgekomen dat bij verkoop de taxaties niet correct zijn uitgevoerd. Twijfelt u over de juistheid van het taxatierapport dat u destijds bij de aankoop van uw woning hebt ontvangen? U leest hier hoe u dit kunt melden bij de corporatie of de ontwikkelaar.

Wat kan er fout zijn gegaan?

Bij (nieuwbouw)projecten die zijn opgestart in de periode tot en met 2011 is er soms een van de volgende zaken misgegaan:

  • Het taxatierapport was te oud. Op het moment van ondertekenen van de koopovereenkomst mocht het taxatierapport maximaal een jaar oud zijn (Sinds 2012: een half jaar).
  • De taxateur was ook de verkopend makelaar van dezelfde woning.
  • Er was in het geheel geen taxatierapport dat ten grondslag lag aan de verkoop.

Belangrijk: De regels waaraan het taxatierapport moeten voldoen zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Maar vóór 2012 waren er aanzienlijk minder regels. De taxateur kon toen veel meer zelf bepalen hoe hij zijn rapport opstelde. Een taxatierapport kon bijvoorbeeld vrij beknopt zijn. Bijvoorbeeld 1 A4-tje. Soms gebruikte de taxateur daarbij de term ‘waardeverklaring’.

Iets anders aan de hand?

We noemden hierboven drie mogelijke fouten. Is er naar uw idee iets anders aan de hand? Dat zou kunnen. Maar dan moet u wel duidelijke aanwijzingen hebben dat er destijds iets verkeerd is gegaan.

Klacht naar de woningcorporatie of de projectontwikkelaar

Hebt u vragen of twijfels bij de taxatie van destijds? U kunt een klacht indienen bij de woningcorporatie of de projectontwikkelaar waarvan u de woning hebt gekocht. De corporatie of de ontwikkelaar kan uw klacht alleen behandelen wanneer u duidelijk omschrijft wat er naar uw idee aan de hand is.

Stuur daarom bij uw klacht het volgende mee:

  1. De documenten die van belang zijn, bijvoorbeeld de koopovereenkomst of koop-/aannemingsovereenkomst, het taxatierapport of de waardeverklaring en de informatie die u voorafgaand aan de koop ontving van de corporatie of de ontwikkelaar.
  2. Een goede onderbouwing van uw stelling of van uw vermoeden dat er fouten zijn gemaakt.

Wat doet de corporatie of de ontwikkelaar met uw melding?

De woningcorporatie of de projectontwikkelaar neemt uw klacht in behandeling. Mogelijk komt zij hierbij tot de conclusie dat er inderdaad bij de taxatie voor de verkoop een fout is gemaakt. In dat geval zal zij via een hertaxatie onderzoeken of de oorspronkelijk gehanteerde marktwaarde verkeerd was en u daardoor schade hebt geleden. Is dit het geval, dan zal de corporatie of de ontwikkelaar de gemaakte fout corrigeren.

Niet voor terugkooptaxaties

Het gaat hier alleen over de taxatie bij de oorspronkelijke verkoop. Niet over de taxatie bij terugkoop. Bent u het niet eens met de taxatie bij terugkoop, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

Wacht niet te lang

Het is in ieders belang dat eventuele klachten over de verkooptaxaties uit het verleden spoedig worden afgehandeld. Hebt u een klacht? Dien deze dan bij voorkeur vóór 1 oktober 2018 in bij de corporatie of projectontwikkelaar.

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over de wijze waarop u een klacht kunt indienen bij de woningcorporatie of projectontwikkelaar? Hierover kunt u contact opnemen met Stichting OpMaat, tel. 033 - 462 12 23 of info@opmaat.nl .

Download de brochure ‘Klachtmelding verkooptaxatie Koopgarant’ (pdf)