Koopstartwoning niet op de balans

Voor veel corporaties is de balansverlenging en het liquiditeitsbeslag bezwaarlijk bij het toepassen van diverse modellen van "Verkoop onder voorwaarden". Koopstart heeft deze bezwaren niet.

De verkoopopbrengst van een Koopstartwoning kan geheel als resultaat aangemerkt worden in de jaarrekening. Op de balans staat dan alleen nog de vordering uit hoofde van de verstrekte koperskorting. De woning zelf staat er niet meer op. Er is dus geen sprake van balansverlenging.

EĆ©n van de grote accountantskantoren heeft in een opinie vastgesteld dat deze wijze van verwerking van de Koopstarttransacties correct is. Doordat de woning niet wordt teruggekocht, hoeft er bovendien geen rekening gehouden met een toekomstig tijdelijk liquiditeitsbeslag ten behoeve van terugkoop en doorverkoop.