Koperskorting en doorverkoop bij Koopstart

Bij Koopstart krijgt de koper een koperskorting van maximaal 25% op de marktwaarde van de woning. Er wordt een recht van erfpacht gevestigd. Alle afspraken met betrekking tot Koopstart worden juridisch stevig verankerd via de erfpachtvoorwaarden. Bij doorverkoop vindt afrekening plaats met de corporatie of ontwikkelaar waarbij de koperskorting altijd wordt terugbetaald.

Doorverkoop

Op termijn zal de Koopgaranteigenaar de woning weer doorverkopen. Dan vindt er verrekening plaats tussen de eigenaar en de corporatie of ontwikkelaar: de eigenaar betaalt de oorspronkelijke koperskorting terug, daarnaast ontvangt de corporatie of ontwikkelaar een aandeel in de waardeontwikkeling. Dit aandeel in de waardeontwikkeling bedraagt anderhalf maal het percentage van de koperskorting (fair valueverhouding 1 : 1,5).
Na betaling van deze vergoeding krijgt de eigenaar-bewoner de blote eigendom geleverd en kan hij de woning vrij doorverkopen. In de praktijk vinden de transacties doorgaans op één moment plaats (via een zgn. ‘A-B-C-akte’). 

Waarborgen terugbetaling

Het proces rond de betaling van de vergoeding, de levering van de blote eigendom en de doorverkoop is met een aantal waarborgen omgeven:

  • De eigenaar-bewoner krijgt aan het begin van het proces zekerheid over de condities waaronder de corporatie of ontwikkelaar de blote eigendom zal leveren. De afspraken worden vastgelegd in een “omzettingsovereenkomst”. Hierdoor kan de bewoner zijn woning gaan verkopen zonder dat hij een voorbehoud hoeft te maken of hij de blote eigendom wel geleverd gaat krijgen. Er zijn zodoende geen belemmeringen voor de doorverkoop.
  • De eindafrekening met de corporatie of ontwikkelaar vindt in beginsel plaats aan de hand van de opbrengst bij doorverkoop van de woning. De corporatie of ontwikkelaar heeft wel de mogelijkheid om de woning na de doorverkoop te laten taxeren, zodat kan worden vastgesteld of de koopsom marktconform is. 

Afrekening tussentijds

Tussentijds afrekenen is ook mogelijk. De vergoeding voor de levering van de blote eigendom wordt dan vastgesteld aan de hand van de getaxeerde marktwaarde. Na afrekening heeft de bewoner het volledige eigendom en recht op de volledige waardeontwikkeling bij verkoop. Hij heeft dan geen verplichtingen meer aan de corporatie of ontwikkelaar. De corporatie of ontwikkelaar kan de bewoner overigens niet verplichten om tussentijds af te rekenen en het volledige eigendom te verwerven. Het is een beslissing van de bewoner. 

Rekenvoorbeelden Koopstart

In de rekenvoorbeelden Koopstart kunt u zien hoe zowel de verkoopprijs als de vergoeding bij doorverkoop worden vastgesteld. De voorbeelden laten zien wat het effect is van een positieve en van een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde.