Rekenvoorbeelden Koopstart

1. Voorbeeld verkoop en afrekening met Koopstart bij waardestijging*

Verkoopprijs Koopstartwoning 

 

 

Getaxeerde marktwaarde woning bij verkoop

 

200.000

Koperskorting 20%

 

40.000

Koopstartprijs 

   

160.000

 

 

 

Te ontvangen vergoedingsbedrag bij doorverkoop Koopstartwoning 

 

 

Gerealiseerde doorverkoopprijs (waardestijging 30.000)

   

230.000

Oorspronkelijke koperskorting

40.000

 

Aandeel waardestijging voor corp./ontw.** 30% x (230.000 - 200.000)

9.000

 

Totaal door corporatie of ontwikkelaar te ontvangen vergoedingsbedrag

 

49.000

 

 

 2. Voorbeeld verkoop en afrekening met Koopstart bij waardedaling*

Verkoopprijs Koopstartwoning

Getaxeerde marktwaarde woning bij verkoop 

200.000

Koperskorting 20%

40.000

Koopstartprijs

   

160.000

Te ontvangen vergoedingsbedrag bij doorverkoop Koopstartwoning

Gerealiseerde doorverkoopprijs (waardedaling 20.000)

   

180.000

Oorspronkelijke koperskorting

40.000

Aandeel waardedaling voor corp./ontw.** 30% x (180.000 - 200.000)

- 6.000

Totaal door corporatie of ontwikkelaar te ontvangen vergoedingsbedrag

34.000

 


* De voorbeelden gaan over de afrekening bij doorverkoop. De wijze van berekening van de vergoeding bij tussentijdse afrekening is vrijwel identiek. In plaats van 'gerealiseerde doorverkoopprijs' moet dan gelezen worden: 'getaxeerde marktwaarde bij omzetting'.
** De corporatie of ontwikkelaar deelt in de waardeontwikkeling voor 1,5 x het kortingspercentage. In dit geval dus 1,5 x 20% = 30 %. Deze verhouding 1 : 1,5 is vastgesteld door het ministerie van BZK.