MIKK-meter: maatwerk in koperskorting

Bij verkoop van bestaande woningen met Koopstart toetst een corporatie vooraf de financiƫle draagkracht van de koper. Wie de woning zonder koperskorting kan kopen, komt niet in aanmerking voor Koopstart. Voor deze toetsing wordt gebruik gemaakt van de MIKK-meter.

MIKK-meter voorkomt concurrentie

De MIKK-meter voorkomt dat de corporatie met de Koopstartwoningen rechtstreeks concurreert met particulieren die hun woning marktconform proberen te verkopen. Een dergelijke concurrentie zou niet alleen een negatief effect hebben op de woningmarkt, maar zou vooral de Koopstart-eigenaren rechtstreeks duperen.
De MIKK-meter is niet verplicht bij verkoop aan zittende huurders en is ook niet verplicht bij verkoop van nieuwbouwwoningen. De kopers van deze woningen concurreren immers niet rechtstreeks met de Koopstart-eigenaren.

Uitvoering MIKK-meter

De corporatie voert de MIKK-meter uit. Ze maakt daarbij gebruik van de criteria en de rekenmethode die OpMaat landelijk heeft vastgesteld. De MIKK-meter is voor de corporatie beschikbaar op het Servicenet, het besloten deel van de website van OpMaat dat toegankelijk is voor licentiehouders.

De MIKK-meter en andere inkomenstoetsen

Corporaties zijn al gewend om bij verhuur van woningen het inkomen van de kandidaat-huurder te toetsen. Ook bij verkoop van woningen toetsen corporaties vaak vooraf of de koper binnen een bepaalde inkomensdoelgroep valt. Gemeenschappelijk kenmerk van deze toetsmethoden is dat alleen vastgesteld wordt of het inkomen van het huishouden onder een bepaalde bovengrens valt. Hieruit valt echter nog niet af te leiden of de koperskorting eigenlijk wel nodig is om de woning te kunnen kopen.

De MIKK-meter gaat verder. Er wordt niet alleen aan de hand van de NHG-normen gekeken naar het inkomen, maar ook naar het vermogen. De aldus berekende financieringscapaciteit wordt vervolgens vergeleken met de marktwaarde van de woning, zodat duidelijk wordt of de korting nodig is en het huishouden in aanmerking kan komen voor Koopstart. Deze methode voorkomt nadelige effecten op de woningmarkt, speciaal voor de eigenaren die hun Koopstartwoning willen doorverkopen. Bovendien is het een waarborg voor de doelmatige inzet van de koperskorting.