NHG en financiering bij Koopstart

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft Koopstart toegevoegd aan de lijst met ‘Goedgekeurde koop- en leenconstructies’ voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een groot deel van de geldverstrekkers heeft Koopstart in het assortiment opgenomen en verstrekt dus dus hypothecaire leningen met Koopstart. Over het algemeen stellen zij hierbij NHG als voorwaarde.

Hoogte hypothecaire inschrijving

De Erfpacht- en Koopstartbepalingen stellen een maximum aan de hoogte van de hypothecaire inschrijving. Het doel van deze maximale hypothecaire inschrijving is de koper te beschermen tegen het risico dat hij leningen afsluit voor een te hoog bedrag. Dit bedrag mag namelijk niet  te veel afwijken van de prijs die hij bij terugkoop mag verwachten. De corporatie of ontwikkelaar kan hierop ontheffing verlenen in individuele gevallen.

Executieregeling

De Erfpacht- en Koopstartbepalingen bevatten een executieregeling waarbij de corporatie of ontwikkelaar bereid is een garantieprijs te betalen bij een (dreigende) executieveiling. Deze executieregeling is belangrijk voor de NHG en de banken, als risicobeperking bij betalingsproblemen.

Meer informatie

Meer informatie over de financieringsaspecten van Koopstart vindt u in het document: