Taxatie van een Koopstartwoning

Een correct uitgevoerde taxatie is bij de verkoop van een woning met Koopstart van groot belang. Zowel voor de verkoop als voor de omzetting van de erfpacht naar eigendom. Een onafhankelijke taxateur stelt een gevalideerd taxatierapport op dat voldoet aan de Erfpacht- en Koopstartbepalingen.

Correcte taxatie

Een correcte taxatie van de Koopstartwoning voorkomt problemen. Bij Koopstart verkoopt de corporatie of ontwikkelaar de woning tegen een lagere prijs dan de getaxeerde marktwaarde aan een koper. Bij de latere omzetting van erfpacht naar volle eigendom vindt een afrekening plaats van de oorspronkelijke koperskorting en een aandeel in de waardeontwikkeling. Ook dan speelt taxatie een rol.

Taxatie-eisen

In de Erfpacht- en Koopstartbepalingen zijn de taxatie-eisen vastgelegd. Deze eisen zorgen ervoor dat de taxatie onafhankelijk plaatsvindt, van goede kwaliteit is en de informatie bevat die nodig is voor een goede prijsbepaling, bij verkoop én bij de afrekening. Samengevat komt het neer op onderstaande eisen:

  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie of financiering
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport
  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van koop.

Taxatie-instructie

De corporatie of ontwikkelaar geeft opdracht voor de taxatie bij verkoop en bij de afrekening. Voor taxateurs en opdrachtgevers is er een uitgebreide taxatie-instructie met een toelichting beschikbaar.