Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën reageerde vorige week op Kamervragen over de gevolgen van het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting voor verkoop onder voorwaarden, zoals KoopGarant en Slimmer Kopen.

 

De terugkopen bij verkoop onder voorwaarden worden straks tegen een hoger tarief belast, waardoor het aanbod zal stilvallen en de kosten bij terugkopen enorm zullen stijgen voor corporaties. Maar liefst 1000 starters per jaar worden hiervan de dupe.

 

In zijn antwoord op de Kamervragen gebruikt de staatssecretaris argumenten die volgens ons geen steek houden. Daarom hebben wij de woordvoerders Wonen en Financiën in de Tweede Kamer opnieuw benaderd en hen hierop gewezen. Er zijn wel degelijk redenen én mogelijkheden om verkoop onder voorwaarden uit te zonderen in de nieuwe wet. Onze reactie gaat over de volgende antwoorden van de staatssecretaris:

 

  • Antwoord staatssecretaris: “In plaats van het verminderde aanbod voor koopstarters als gevolg van het hogere tarief voor corporaties, komt er meer aanbod voor huurstarters.”

 

Onze reactie: De koopstarters die bediend worden met het aanbod van ‘verkoop onder voorwaarden’ zitten juist in de inkomensgroep net boven de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen. De koopstarters zijn huishoudens met een lager middeninkomen die níet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning maar ook niet in staat zijn om tegen marktconforme voorwaarden een koopwoning te kopen. Een eventuele uitbreiding van het huurwoningaanbod is dus voor koopstarters geen oplossing. Deze wet is bedoeld voor koopstarters, maar zij worden hier juist de dupe van.

 

  • Antwoord staatssecretaris: “Een specifieke uitzondering voor woningcorporaties is niet mogelijk en een meer algemene uitzondering heeft forse budgettaire gevolgen.”

 

Onze reactie: Een specifieke uitzondering voor woningcorporaties is niet nodig. Een uitzondering voor terugkopen in het kader van verkoop onder voorwaarden volstaat en is mogelijk.

Er bestaat namelijk al specifieke fiscale regelgeving op het gebied van verkoop onder voorwaarden die wordt toegepast op ondernemers in het algemeen en niet is beperkt tot woningcorporaties. Bovendien is het aandeel terug te kopen woningen door commerciële partijen minder dan 1% van de totale voorraad.

 

Lees hier onze uitgebreide reactie.

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Wie zorgt er voor rioolonderhoud bij KoopGarant en KoopStart?

Hoe zit het eigenlijk met onderhoud aan het riool bij een KoopGarant- of KoopStart-woning vanwege de erfpacht? 

Lees meer

Creatieve oplossingen voor starters in EWmagazine

EWmagazine zette de belangrijkste koop- en financieringsconstructies op een rij en vroeg hierbij om de mening van experts. Ook OpMaat werkte mee.

Lees meer