Op 3 november deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in hoger beroep tegen Patrimonium Woonservice in Veenendaal. Dit was de zoveelste in een lange reeks rechtszaken waarin KoopGaranteigenaren hun zaak tegen een corporatie verliezen. In alle gevallen werden zij bijgestaan door een advocaat van Janssens Den Boef Advocaten.


Bevestiging vonnis


Het hof bevestigde op alle punten het vonnis van de rechtbank van 18 juli 2018. Er is bij KoopGarant geen sprake van een financieel product, dus is de Wet op het financieel toezicht (Wft) niet van toepassing. Er is geen sprake van onredelijk bezwarende bedingen. De koopovereenkomst en de notariële akte waren duidelijk en de corporatie had de eiser bij de aankoop goed geïnformeerd. Tijdens de zitting bleek dat de voormalige erfpachter bij de aankoop goed op de hoogte was geweest van de speciale voorwaarden die bij KoopGarant horen. De uitlatingen van de eiser ter zitting “lijken eerder over zijn teleurstelling en frustratie te gaan dat hij in 2016 heeft moeten afzien van de terugverkoop doordat hij niet voldoende van de marktontwikkelingen heeft kunnen profiteren en dat hij in 2020 minder voor de woning bij terugkoop heeft gekregen dan hij had gehoopt”, aldus het gerechtshof.

 

Hertaxatie


De eiser heeft begin 2020, dus na de uitspraak van de rechtbank, zijn woning terugverkocht aan de corporatie. Daarna heeft hij in juli 2020 een taxateur een taxatie laten doen met als waardepeildatum de datum van de taxatie bij aankoop. Deze hertaxatie kwam 8,8% lager uit. Op grond hiervan voerde hij bij het gerechtshof aan dat hij bij de aankoop gedwaald had over de getaxeerde marktwaarde. Het hof volgt de eiser daarin niet, omdat hij onvoldoende heeft weten duidelijk te maken waarom hij bij een andere voorstelling van zaken niet tot aankoop was overgegaan. De rechtbank stelt bovendien: “Hij was immers bekend met de verkoopwaarde van de woning en heeft die, nadat de koperskorting daarvan was afgetrokken, aanvaard". Ook overtuigt het hertaxatierapport van de woning in Veenendaal de rechtbank niet, “al is het alleen al omdat dat rapport betrekking heeft op woningen in Apeldoorn”. 

 

 

Eerdere nieuwsberichten: 

 

 

 

 

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Interview Vastgoed Actueel: “We moeten iets doen om starters te helpen”

Interview in Vastgoed Actueel met Simone van de Kuit , Johan Conijn en Hendrik Hulscher over het belang van het op te richten Nationaal Fonds...

Lees meer

OpMaat Position Paper 2023: 5 maatregelen om meer betaalbare koopwoningen te realiseren

Stichting OpMaat presenteert haar Position Paper 2023. OpMaat roept het Rijk op tot meer maatregelen en presenteert 5 standpunten.

Lees meer