OpMaat is verheugd dat minister de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het Programma Betaalbaar Wonen kiest voor stimulering van goedwerkende verkoopoplossingen om de kansen van middeninkomens op de woningmarkt te verbeteren. En daarbij specifiek KoopGarant, KoopStart en KoopSmarter benoemt.

De focus van dit programma ligt op acties voor de bestaande woningvoorraad. Verbreding naar nieuwbouw is noodzakelijk om koopstarters met een middeninkomen te helpen. De genoemde acties zoals de inzet van verkoopoplossingen moeten júist ook bij nieuw te bouwen woningen worden ingezet.

OpMaat vindt het jammer dat er geen Nationaal Koopstartfonds – zoals genoemd in de Actieagenda Wonen – komt. Een nationaal fonds zorgt ervoor dat er snel meer sociale koopwoningen worden gebouwd in heel Nederland. Nu blijven koopstarters afhankelijk van de lokale kracht en inzet van individuele gemeenten.


De handreiking die er gaat komen helpt gemeenten, ontwikkelaars en corporaties bij het kiezen van verkoopoplossingen. Samen met andere partijen zoals de NHG werkt OpMaat graag mee aan een effectieve handreiking voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. De handreiking heeft écht impact op koopstarters als dit hand in hand gaat met scherpere afspraken aan de voorkant over meer daadwerkelijk betaalbare woningbouw, waartoe de Tweede Kamer recent in debat de minister voor VRO heeft opgeroepen. De NHG-grens van €355.000 is voor veel mensen met een middenkomen nog steeds te hoog. En daarvoor is meer differentiatie in sociale koopprijzen nodig.


OpMaat vindt het een goede keuze dat de Minister door prestatieafspraken ervoor wil zorgen dat corporaties woningen met voorrang verkopen aan huurders via verkoopoplossingen. Zo kunnen mensen met een middeninkomen sneller aan een betaalbare koopwoning worden geholpen. Door toepassing van een oplossing met een terugkoopregeling zoals KoopGarant of KoopStart, blijft de woning langdurig beschikbaar en flexibel inzetbaar in de betaalbare categorie.

Het Kabinet heeft op 19 mei haar Programma Betaalbaar Wonen gepresenteerd en focust op verbetering van de kansen voor middeninkomens op een betaalbare woning. Het accent in de aanpak ligt hierbij op het reguleren van de middenhuur en verbetering van de positie voor starters op de koopwoningmarkt.

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Kamerdelegatie bezoekt KoopGarant-eigenaar in Leusden

Wat betekent een betaalbare koopwoning voor mensen met een middeninkomen? Een Tweede Kamerdelegatie  bracht op 16 september een werkbezoek aan OpMaat.

Lees meer

Alwel bouwt nieuwe KoopGarant-woningen in Roosendaal

Alwel verkocht onlangs 7 nieuw te bouwen KoopGarant-woningen. De corporatie gaat KoopGarant breder inzetten bij nieuwbouw voor de differentiatie.

Lees meer