Stichting OpMaat heeft met belangstelling kennisgenomen van de 3e tranche van de Woningbouwimpuls door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor kunnen 33 gemeenten door heel Nederland versneld in totaal meer dan 44.000 extra woningen realiseren. Het minder goede nieuws is dat het aandeel betaalbare koopwoningen onder de NHG-grens ten opzichte van de 2e tranche niet is gestegen, maar zelfs licht gedaald naar 30%.

 

Dergelijke percentages betaalbare koopwoningen zijn echter lang niet toereikend voor de groeiende groep starters en andere burgers met een middeninkomen die momenteel tussen wal en schip valt. Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van stichting OpMaat: “Wij roepen daarom het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer nadrukkelijk op de bouw van het aantal betaalbare koopwoningen onder den NHG-grens stevig te vergroten, te beginnen bij de 4e Woningbouwimpuls tranche eind 2022. Recent aangenomen moties van een aantal fracties in de Tweede Kamer doen een stap in die richting, maar zijn helaas ontoereikend."

OpMaat heeft als onafhankelijk landelijk expertisecentrum unieke verkoopoplossingen ontwikkeld voor gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars om betaalbare starterswoningen te realiseren, zoals KoopGarant, KoopStart en samen met adviesbureau Brink, KoopSmarter. “OpMaat denkt en werkt daarom graag mee met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening en de Tweede Kamer met aanvullende maatregelen voor de aangekondigde hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda, waardoor voor mensen met een middeninkomen een betaalbare koopwoning wél bereikbaar is”, aldus Simone van de Kuit.

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Interview Vastgoed Actueel: “We moeten iets doen om starters te helpen”

Interview in Vastgoed Actueel met Simone van de Kuit , Johan Conijn en Hendrik Hulscher over het belang van het op te richten Nationaal Fonds...

Lees meer

OpMaat Position Paper 2023: 5 maatregelen om meer betaalbare koopwoningen te realiseren

Stichting OpMaat presenteert haar Position Paper 2023. OpMaat roept het Rijk op tot meer maatregelen en presenteert 5 standpunten.

Lees meer