De gemeenteraad van Ede besprak begin april een beleidsnotitie over betaalbare huur- en koopwoningen. Ook kwam het idee aan de orde om KoopGarant actief te gaan in zetten. OpMaat denkt hierover met de gemeente mee.

Woonklaar

B&W van Ede stelde de raad onder meer een aantal prijssegmenten betreffende de woningbouw-programmering, met behoorlijke verschillen tussen de grotere en kleinere kernen. Opvallend is een segment genaamd “sociale koop” met een bovengrens van € 185.000, waarbij het gaat om een kleine woning (in de praktijk doorgaans een appartement). De woning is niet uitbreidbaar en volledig “woonklaar”, dus inclusief keuken en badkamer. Het uitgangspunt is dat de marktwaarde van een dergelijke kleine woning niet uitkomt boven de prijsgrens.

Betaalbaarheid op termijn

Door stijging van bouwkosten en marktontwikkelingen is het denkbaar dat dergelijke kleine woningen niet meer onder de prijsgrens zijn te houden. Dit is ook al gebleken bij diverse projecten in de pijplijn: de marktwaarde ligt een stuk hoger dan de afgesproken prijsgrens. Meestal gaat het dan om rijtjeswoningen.
De gemeente Ede constateert dan ook dat het wenselijk is om er niet alleen voor te zorgen dat koopwoningen voor een relatief lage prijs op de markt komen, maar ook dat ze voor langere duur beschikbaar blijven voor het sociale segment. Een actievere sturing vanuit de gemeente zou wel eens wenselijk kunnen zijn. Ook al omdat het nog maar de vraag is of projectontwikkelaars of woningcorporaties degelijke woningen gaan ontwikkelen en verkopen. Zo kwam het idee in beeld om als gemeente KoopGarant actief in te zetten. 

Aan tafel bij de gemeente

OpMaat is met de gemeente Ede in gesprek over de manier waarop een dergelijke actieve inzet van KoopGarant georganiseerd kan worden. Het lijkt misschien het eenvoudigst wanneer de gemeente zelf helemaal de rol van ontwikkelaar vervult. Maar in veel situaties past deze rol niet echt goed bij een gemeente. Bovendien heeft de gemeente lang niet altijd de grond in handen.
We bekijken dus met de gemeente ook diverse andere varianten. In de meeste scenario’s gaat het dan om een bepaalde verdeling tussen de gemeente en de ontwikkelaar voor wat betreft eigendom, investeringen, zeggenschap en risico’s. We hopen dat we de komende maanden samen met de gemeente één of meer kansrijke concepten kunnen uitwerken. 

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

OpMaat participant Vastgoedmonitor Food Valley

OpMaat ondersteunt de doelstelling van de Stichting Vastgoedmonitor Food Valley en is participant van deze stichting geworden.

Lees meer

Workshop KoopGarant Basis

Wil je kennismaken met KoopGarant of je geheugen opfrissen? Meld je aan voor de online workshop KoopGarant Basis op 5 oktober!

Lees meer