Het borrelt en bruist in Nederland! Vrijwel iedere gemeente en provincie in Nederland maakt zich druk over de eigen lokale woningmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hier een betaalbare woning vinden? Hoe brengen we de doorstroming op gang? Moeten we woningen toevoegen voor jongeren of juist voor senioren? Wat zijn reële grondprijzen en wat zijn reële verkoopprijzen?

Overal denken ambtenaren na over instrumenten en oplossingen en de rol die hierbij voor hun organisatie is weggelegd. En ze presenteren hun nieuwe ideeën. Heel veel van die ideeën lijken op elkaar, met kleine lokale of regionale verschillen: een gemeente die woningen wil opkopen en weer verkopen, een provincie die nadenkt over een fonds dat woningbouwprojecten vlot moet gaan trekken. MGE-constructies worden genoemd en ook gemeentelijke- en zelfs provinciale erfpacht.

Maar waarom allemaal het wiel opnieuw uitvinden? De samenwerking lijkt ver te zoeken. Er is namelijk al heel veel bedacht en ook toegepast in Nederland. Sommige met meer succes dan andere. Laten we kijken welke wielen – met misschien een kleine update – prima toepasbaar zijn. En laten we dat vooral samen doen! Misschien moet er wel een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen komen dat ervoor zorgt dat overal in Nederland betaalbare woningen zijn, komen en blijven.

Laten we daar nou gewoon met alle partijen samen over nadenken! In plaats van allemaal zelf het wiel opnieuw uitvinden. Wie doet er mee?

 

Simone van de Kuit
Directeur-bestuurder Stichting OpMaat

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Interview: Samenwerking markt en overheid belangrijk voor realisatie van sociale koopwoningen

Simone van de Kuit vertelt in een interview over het belang van samenwerking tussen markt en overheid voor de realisatie van sociale koopwoningen.

Lees meer

KoopStart per 1 maart vernieuwd

Vanaf 1 maart 202 biedt KoopStart aanpassingen die aansluiten bij vragen vanuit de markt.

Lees meer