De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stelde in juli een toetskader vast voor, wat de NHG noemt: ”erfpacht- en kortingconstructies”. Naar verwachting voldoen KoopGarant en KoopStart aan alle criteria en komen zij op de lijst te staan van goedgekeurde constructies die geldt vanaf 1 januari 2023. Financieren met NHG blijft dus gewoon mogelijk. 

 

Toetskader en lijst

Al een flink aantal jaren hanteerde de NHG een vaste lijst met ‘Goedgekeurde koop- en financieringsconstructies’. Eind 2021 startte NHG met een herziening. Hierbij werden criteria opgesteld  waaraan de constructies dienen te voldoen. Vanaf juli hebben de aanbieders de gelegenheid om hun model opnieuw aan te melden en zo nodig aan te passen. Vanaf 1 januari 2023 geldt er dan een nieuwe lijst met goedgekeurde modellen.

 

Overleg

OpMaat werd vanaf afgelopen najaar door NHG veelvuldig geconsulteerd, als expertisecentrum op dit terrein. We hebben daarmee kunnen bijdragen aan een verbetering van het toetskader van de NHG. Ook nog recent: Na publicatie van het toetskader stuurden we een aantal opmerkingen naar NHG, die nog gaan leiden tot diverse bijstellingen en verduidelijkingen.

 

Meer zekerheden voor de consument

Leidend bij het opstellen van het toetskader door NHG, is dat de modellen voor de consument niet gepaard mogen gaan met onaanvaardbare risico’s en dat het duidelijk, voorspelbaar en evenwichtig moet zijn hoe een contract gedurende de looptijd wordt afgehandeld.

Voor de ‘erfpachtconstructies’, waarbij een periodieke canon geldt, was dit het meest gecompliceerd. De wijze waarop tal van aanbieders met de canon willen omgaan, had de afgelopen jaren bij NHG regelmatig de wenkbrauwen doen fronsen, Hiervoor is dan ook een uitgebreide set aan criteria ontwikkeld.

Voor de ‘kortingconstructies’, en dan met name de veel toegepaste modellen KoopGarant, KoopStart en Slimmer Kopen, was het een stuk eenvoudiger. Deze modellen zijn altijd al evenwichtig en passen dus naadloos in het nieuwe NHG-toetskader.  

 

KoopGarant en KoopStart

De procedure voor de beoordeling van KoopGarant en KoopStart loopt nog bij NHG. Maar het is zonneklaar dat deze modellen door de toets komen en dus ook vanaf 2023 gewoon financierbaar blijven met NHG.

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value binnenkort naar 1:1

Binnenkort gaat bij KoopStart en KoopGarant de ‘fair-value’-verhouding naar 1:1. Daarmee wordt het aandeel van de corporatie of ontwikkelaar in de...

Lees meer

Artikel FD: “Nationaal koopfonds moet starter op woningmarkt gaan helpen”

Het FD publiceerde het artikel “Nationaal koopfonds moet starter op woningmarkt gaan helpen”. Minister de Jonge heeft aangekondigd 40 miljoen...

Lees meer