De taxatiebranche heeft het model voor het taxatierapport ingrijpend vernieuwd. Het nieuwe model gaat in per 1 juli 2021. Dit model wordt standaard voor alle woningtaxaties, dus ook voor alle taxaties bij KoopGarant, KoopStart en KoopComfort. Vanwege dit nieuwe rapport zijn ook onze taxatie-instructies flink aangepast.

Nieuw model taxatierapport

Het model voor het taxatierapport is ingrijpend herzien. In nieuwe het rapport wordt uitgebreider ingegaan op zaken als de onderhoudstoestand, energiebesparing, funderingsrisico’s en de financiële situatie van de Verenging van Eigenaars. Bovendien is de tekst geheel herschreven op een taalniveau dat voor veel mensen begrijpelijk is. Ook zijn er meer toelichtende teksten toegevoegd.

Eén model

Tot nu toe zijn er verschillende modellen voor taxatierapporten. Het meest gebruikt is het model voor financiering. Daarnaast zijn er onder meer modellen die gebruikt worden bij taxaties voor de bepaling van de prijs bij verkoop en bij terugkoop. Al deze verschillende modellen komen te vervallen en worden voortaan vervangen door 1 nieuw model. Afhankelijk van het in de opdracht omschreven doel, verschijnen in het rapport de bijbehorende onderdelen en tekstblokken.

Erfverpachter als opdrachtgever

Wat niet verandert: de erfverpachter is altijd de opdrachtgever voor de taxatie. Bij het “oude” rapport was dit de enige mogelijkheid. Bij het nieuwe rapport is het belangrijk dat in de startfase het doel van de taxatie correct wordt geformuleerd. Wanneer als doel gekozen wordt de bepaling van de prijs bij verkoop, bij terugkoop en bij andere transacties, kan alleen een professionele partij (een corporatie, ontwikkelaar of gemeente) de taxatie-opdracht verstrekken. Doordat alleen de erfverpachter opdrachtgever kan zijn, wordt aangesloten bij de bepalingen van KoopGarant, KoopStart of KoopComfort. Hierin is immers vastgelegd dat in alle situaties de erfverpachter de opdrachtgever is voor de taxatie. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de taxateur de juiste opdracht krijgt, waardoor het taxatierapport onder meer de juiste waardebegrippen bevat. Een particulier kan alleen opdracht geven voor een financieringstaxatie.

Nieuwe taxatie-instructies

Omdat de rapporten ingrijpend zijn gewijzigd, hebben we ook de taxatie-instructies voor KoopGarant, KoopStart en KoopComfort volledig herschreven. De taxatie-instructies bevatten, voor een aantal onderdelen in het taxatierapport, aanwijzingen over de te gebruiken waardebegrippen en de in te vullen tekstblokken, afhankelijk van het doel: verkoop, terugkoop, etc.
De nieuwe taxatie-instructies en de toelichtingen gelden voor alle taxaties waarbij vanaf 1 juli het nieuwe model gebruikt gaat worden. De nieuwe instructies staan inmiddels op de website van OpMaat onder Documenten KoopGarant en Documenten KoopStart. Tot en met 1 juli staan de ‘oude’ versies daar ook nog.

Vragen?

Heeft u vragen over het nieuwe taxatierapport of over de nieuwe versies van de taxatie-instructies? Neem gerust contact met ons op via info@opmaat.nl of tel. 033 462 12 23.

Alle nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Maak verduurzamen ook voor KoopGarant-eigenaren mogelijk!

Hoe zorg je dat de KoopGarant-eigenaren in jouw wijk ook meedoen aan jullie verduurzamingstraject, bijvoorbeeld als het gaat om het isoleren van het...

Lees meer

Een helder verhaal voor KoopStart-kopers van Timpaan

Voor ontwikkelaar Timpaan begeleiden wij sinds dit jaar de verkoop van KoopStart-woningen in Aalsmeer. Een bijzonder project, gericht op starters.

Lees meer