Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Duur of goedkoop: wie heeft er gelijk?

Auteur:

Rein Bakker

14-01-20140 reacties

Het NOS-journaal meldde vorige week dat het hoog tijd wordt om een huis te kopen. De prijzen zijn sinds 2008 met gemiddeld 20% gedaald, terwijl de huren in dezelfde periode meer dan 15% zijn gestegen. Maar volgens weekblad ‘The Economist’  zijn de woningen in Nederland nog altijd overgewaardeerd. Dezelfde feiten, maar twee tegengestelde meningen. Het antwoord op de vraag wie er gelijk heeft, hangt af van de maatstaf die je hanteert.

Woningen zijn net zo duur als begin jaren ‘90

Veel mensen baseren hun antwoord op de vraag of woningen goedkoop of juist te duur zijn, op de huizenprijsontwikkeling. Maar dit vormt slechts een deel van de onderbouwing van het antwoord. Huizenprijzen kunnen stijgen, maar als de inflatie net zo hard of harder stijgt worden huizen niet of nauwelijks duurder. En aangezien de meeste huizenkopers een hypotheeklening afsluiten om hun woning te financieren, heeft de hoogte van de rente grote invloed op de maandlast van kopers. Simpel gezegd als de rente daalt en de huizenprijs blijft gelijk, dan wordt  de maandlast lager en wonen goedkoper.
Woningmarkteconomen hebben de invloed van de woningprijsontwikkeling en de rentelast samengebracht in de ‘betaalbaarheidsindex’. Deze index laat ondubbelzinnig zien dat de betaalbaarheid sinds 2008 met ruim 35% is verbeterd. Daarmee is een koopwoning net zo betaalbaar als begin jaren ’90, een periode die we ons niet bepaald herinneren door de hoge huizenprijzen in die tijd. In een eerdere blog illustreerde ik dit al aan de hand van mijn eigen woning.

Woningen zijn met 30% overgewaardeerd

The Economist concludeert daarentegen dat woningen in ons land nog steeds (veel) te duur zijn. Zij baseert dit op de prijsontwikkeling in ons land in vergelijking met andere landen. Kort gezegd is The Economist van mening dat de hypotheekrenteaftrek en de soepele leningvoorwaarden debet zijn aan de omvangrijke hypotheekschuld. Zeker als we deze vergelijken met landen als Duitsland en Zwitserland. Daar hebben ze zeker een punt. Maar tegenover deze hoge schuld staat ook een enorme pensioenpot die zowel absoluut als relatief uniek is in de westerse wereld. Pensioenpot en hypotheekschuld hebben een belangrijke overeenkomst: ze worden beiden sterk gesteund en gestuurd door ons unieke belastingregime en de hoge belastingtarieven. Pas als ons belastingstelsel en de tarieven in overeenstemming zouden worden gebracht met de ons omringende landen, kun je de stelling overeind houden dat woningen in ons land te duur zijn.

Dezelfde feiten, een tegengestelde mening

Zijn de woningen in ons land nu te duur of te goedkoop? Dat hangt af van de maatstaf die je hanteert. Maak je een vergelijking met andere westerse landen dan is ons land duur in vergelijking tot Duitsland en Zwitserland (maar goedkoop in vergelijking tot Groot-Brittannië) . Dat je daarbij andere feiten en omstandigheden (belastingregime, pensioenvoorziening) negeert, neem je bewust voor lief. Maak je de vergelijking op basis van (maandelijkse) woonlasten dan concludeer ik dat woningen in 2014 door daling van de huizenprijzen en de rente, nog maar zo’n 65% kosten ten opzichte van de piek in 2008. Maar of dit ook betekent dat het hoog tijd wordt om een huis te kopen hangt natuurlijk ook nog af van je persoonlijke situatie. En mocht je een redelijk en stabiel inkomen hebben en huur je al 5 jaar terwijl je huur steeds harder stijgt, dan kan 2014 wel degelijk een mooi koopmoment zijn: woningen zijn goedkoper dan ze in ruim 20 jaar zijn geweest.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen