Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Laag, lager, laagst

Auteur:

Rein Bakker

12-02-20150 reacties

De rente bereikte de afgelopen weken nieuwe laagterecords. We verbazen ons al niet meer over staatsobligaties met negatieve rente en spaarders mogen blij zijn met 1% rente. Ook de hypotheekrente staat op een historisch laag niveau. Zo ligt de rente voor een 10 jaar rentevaste hypotheek met NHG sinds kort onder de 3%. Recordlage rentes dus, maar is dit ook gunstig voor woningcorporaties? Of leidt dit alleen maar tot een verdere versmalling van hun kerntaak?

Veel voordeel voor starters

De betaalbaarheid van koopwoningen is de afgelopen 20 jaar niet zo goed geweest als nu. Zo bedragen de hypotheeklasten bij een hypotheek van € 150.000 netto zo’n €500 per maand, In deze maandlast zit bovendien een aflossing van €250 per maand. Die aflossing is eigenlijk een soort vestzak-broekzak. Elke maand wordt als het ware een klein stukje van het huis van de bank ‘teruggekocht. Bij de huidige lage rentestand gaat dat bovendien best hard. Zo heeft de koper na 5 jaar al ruim 10% van de lening afgelost. Na 10 jaar is dit al opgelopen tot € 36.000, dat is 24% van de oorspronkelijke lening.

Nadeel voor huurders loopt snel op

De starters en andere woningzoekenden die niet kunnen kopen, hebben helaas niets aan dit voordeel. Hetzelfde geldt voor alle zittende huurders die vanwege hun financiële positie of leeftijd niet willen of kunnen kopen. Zij zijn voor hun huisvesting aangewezen op een (sociale) huurwoning. Vooral buiten de Randstad is een situatie ontstaan waarbij kopen goedkoper is dan huren. Wanneer we de maandlasten van huren en kopen vergelijken dan lijkt de term ‘sociaal’  hier steeds minder betrekking te hebben op de prijs die betaald wordt voor ‘wonen’. Dat geldt vooral voor huurders die niet of nauwelijks recht hebben op huurtoeslag.

Versmalling van de kerntaak?

Het lijkt er op dat in grote delen ons land corporaties momenteel door deze omstandigheden een veel kleinere bijdrage leveren aan de betaalbaarheid. De vraag is wat dit gaat betekenen voor hun maatschappelijke legitimatie als de huidige situatie langer aanhoudt. Het verlagen van huren is veelal onmogelijk, onder andere door langlopende leningcontracten waardoor de meeste corporaties gemiddeld zo’n 4% rente betalen. Bovendien doet zich de bizarre situatie voor dat kopers belastingaftrek genieten terwijl huurders indirect ‘beboet’  worden met de (ver)huurdersheffing.

In dat licht bezien is het voor corporaties te hopen dat de markt snel zijn werk doet en de toenemende vraag naar koopwoningen de prijzen snel doet stijgen. Is dat niet het geval, dan is de sociale huisvesting, gezien het prijsniveau, in veel woningmarktgebieden in ons land wellicht beter gediend met verkoop in plaats van verhuur van corporatiewoningen.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen