Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Nieuwe kansen voor sociale koop

Auteur:

Rein Bakker

26-04-20160 reacties

‘Waarom geven corporaties niet langer thuis als we hen vragen om goedkope koopwoningen te realiseren?’ vroeg een ambtenaar mij een paar weken geleden. Ik was daar op gesprek omdat de gemeente OpMaat had benaderd met de vraag hoe zij het aanbod voor koopstarters zouden kunnen vergroten. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is het de corporaties immers nauwelijks nog toegestaan om nieuwe koopwoningen te realiseren. Terwijl de vraag onder koopstarters naar nieuwe betaalbare koopwoningen in veel woningmarktregio’s onverminderd groot is. Wellicht liggen hier ook kansen voor gemeenten.

Sociale koop en corporaties

In de afgelopen jaren ontwikkelden woningcorporaties op behoorlijke schaal nieuwbouw koopwoningen, vooral in het goedkope segment. Meestal maakten deze koopwoningen deel uit van een gebiedsontwikkeling of een gemengd complex van sociale huur- en koopwoningen. Het ontwikkelen van deze koopwoningen gebeurde in veel gevallen op verzoek van de gemeenten en/of lokale partners. Op deze wijze werden verspreid door het hele land duizenden goedkope koopwoningen ontwikkeld, vaak in combinatie met Verkoop onder Voorwaarden. Alleen al in 2009 en 2010 realiseerden corporaties jaarlijks 2.500 nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Soms werd dit gecombineerd met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, om zo beter invulling te kunnen geven aan de wensen van de (toekomstige) bewoners.

Sinds juli vorig jaar is de nieuwe Woningwet van kracht. Corporaties zijn hierdoor gedwongen om zich te focussen op sociale verhuur. Het ontwikkelen van nieuwe koopwoningen is geen kerntaak en wordt beschouwd als niet-DAEB activiteit. Corporaties mogen dergelijke activiteiten alleen nog onder strikte voorwaarden uitvoeren, waarmee er een einde is gekomen aan het ontwikkelen van goedkope sociale koopwoningen door corporaties. In theorie zijn er nog wel mogelijkheden, toch hebben corporaties – begrijpelijk – niet veel trek om deze taak op zich te nemen. Dit gaat immers gepaard gaat met talloze voetangels en klemmen qua wet- en regelgeving, met een groot aantal compliance risico’s tot gevolg.

Kans voor andere partijen

Vooral gemeenten hebben hier last van. De vraag naar (nieuwe) goedkope koopwoningen is groot. En veel andere marktpartijen vinden het ontwikkelen van goedkope koopwoningen financieel niet interessant. Nu corporaties niet of nauwelijks meer goedkope koopwoningen ontwikkelen ontstaat er ruimte voor andere partijen. Soms pakt een marktpartij deze handschoen daadwerkelijk op: zo verkocht BPD met groot succes onlangs tientallen nieuwbouwwoningen met Koopstart in Waddinxveen. Maar als een dergelijke partij lokaal niet voorhanden is, is het lang niet altijd duidelijk hoe dit vraagstuk opgelost kan worden.

Wellicht kunnen gemeenten het ontwikkelen van sociale koopwoningen dan zelf ter hand nemen. Het toepassen van Verkoop onder Voorwaarden is immers niet exclusief voorbehouden aan woningcorporaties. Ik verwacht dat deze oplossing in veel gemeenten de komende tijd ter sprake zal komen. De woningmarkt telt immers talloze voorbeelden van marktfalen.

 

 

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen