Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Ons feilbare denken

Auteur:

Rein Bakker

01-02-20130 reacties

De kredietcrisis die in 2008 uitbrak, laat inmiddels ook diepe sporen na op de woningmarkt. In mijn eigen pogingen om zowel de crisis, als de werking van de Nederlandse woningmarkt beter te begrijpen, kon ik helaas niet goed uit de voeten met standaard economische modellen. Ik had steeds meer het gevoel dat in de gangbare economische modellen een cruciale basisfout zit.

De calculerende burger, feit of fictie?

In de bekendste en meest gangbare theorieën redeneerden economen vanuit de veronderstelling dat mensen rationele besluiten nemen. Zij gaan uit van de mens die handelt in zijn eigen belang, en daar rationeel en calculerend over nadenkt. Deze mens is ook wel bekend geworden als de ‘homo economicus’ of calculerende burger. Deze term dook een aantal jaren geleden dan ook regelmatig op in de media en de verschillende vaktijdschriften. Helaas zijn de actuele reacties van consumenten op de kredietcrisis heel anders. Ze zijn gebaseerd op veronderstellingen, verwachtingen en angsten. Dit zijn nou niet bepaald rationele, maar veel meer emotionele drijfveren. Ik vond het dan ook hoog tijd voor het vergroten van mijn kennis.

Thinking fast and slow

Ik ben als bedrijfskundige bovenmatig geïnteresseerd in de samenhang van economie en andere vakgebieden als psychologie, organisatiekunde of politiek. Niet helemaal toevallig leidde mijn zoektocht naar kennis me dan ook naar de gedragseconomie. Die heeft tot doel om economische wetenschap realistischer te maken door deze te voorzien van psychologische invloeden. Baanbrekend werk wordt sinds de jaren ’60 tot op de dag van vandaag verricht door psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman. Zijn boek “Ons feilbare denken” (in het Engels: “Thinking fast and slow”) biedt een compleet overzicht van vele jaren onderzoek en wetenschap. Ook introduceert hij de feilbare menselijke psyche in de economie, gekenmerkt door gebrekkig oordeelsvermogen in onzekere omstandigheden.

Loss aversion en bezitseffect

Al lezend in het boek van Kahneman vielen voor mij veel zaken op hun plaats. Zo begrijp ik nu beter waarom consumenten geneigd zijn om onzinnige en (te) dure verzekeringen af te sluiten. Zij hebben namelijk een hekel aan verlies (‘loss aversion’). In het verlengde daarvan snap ik nu ook beter waarom veel huizenbezitters, zonder reëel risico op restschuld, hun woning tegen te hoge prijzen te koop aanbieden. Zij worden namelijk gehinderd door het ‘bezitseffect’

Wordt vervolgd

De lessen in het boek van Kahneman zijn talrijk en hebben mij al veel nieuwe inzichten opgeleverd. Ik ben hier zo enthousiast over dat ik er een aantal graag met u als lezer wil delen. De komende weken zal ik mijn blogs daarom wijden aan een aantal boeiende en in mijn ogen baanbrekende conclusies en theorieën. Vanzelfsprekend zorg ik daarbij voor een ‘vertaling’  naar de woningmarkt en het gedrag van de woonconsument.

Rein Bakker, directeur OpMaat

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen