Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Over vette en magere jaren

Auteur:

Rein Bakker

10-12-20130 reacties

Bekend en berucht: de cyclus dat zeven vette jaren worden afgewisseld met zeven magere jaren. Even los van de vraag of er sprake is van exact zeven jaren ben ik er van overtuigd dat we nu middenin de omschakeling naar 7 vette jaren zitten. Volop kansen voor consumenten en corporaties. Maar voor deze laatste groep is een waarschuwing ook op z’n plaats.

Verantwoord vet


Sprekend over zeven vette jaren dient zich wel de vraag aan of er op de woningmarkt sprake zal zijn van volvette of ‘verantwoord vette’ jaren. Persoonlijk ga ik uit van het laatste. Veel huiseigenaren worstelen immers nog met de gevolgen van ruimhartige financiering tot 2008. Daarbij gaat er ook de nodige tijd overheen voordat woonconsumenten zich als potentiële kopers durven te gedragen.

Betaalbaarheid verbeterd


De forse prijsdaling van ruim 30% gecorrigeerd voor inflatie heeft er samen met de lage rente (4% voor 10 jaar vast) voor gezorgd dat de betaalbaarheid van koopwoningen sinds 2008 sterk is verbeterd. Nu de betaalbaarheid op het niveau ligt van begin jaren ’90, zullen veel potentiele huizenkopers willen profiteren en een woning willen kopen. Dat geldt niet alleen voor de koopstarters, maar ook voor eigenaar-bewoners die pakweg 10 jaar geleden hun woning kochten en niet worden belemmerd door een restschuld.

Opbrengst €1,5 miljard

Voor corporaties biedt deze toenemende belangstelling voor koopwoningen extra mogelijkheden om de financiële ‘bijna-knockout’ door de Vestia- en verhuurderheffing op te vangen. Bij een gemiddelde schuldrest van € 40.000 en een gemiddelde verkoopopbrengst van € 140.000 resteert immers een surplus van € 100.000 per verkochte woning. Stel dat corporaties 15.000 woningen extra verkopen dan resulteert een opbrengst van €1,5 miljard. Dat biedt zelfs nog ruimte om 20 – 25% Koopgarantkorting te verstrekken. De koper en de corporatie profiteren de komende jaren dan allebei van de waardestijging. Natuurlijk zijn er regionale verschillen in de te verwachten verkoopopbrengsten, maar landelijk biedt dit, zeker voor de komende 3-5 jaar, voldoende perspectief.

Waarschuwing


Tot slot is een waarschuwing richting corporaties op zijn plaats. Ik geloof namelijk niet dat er sprake is van een ‘enorm’ tekort aan duurdere huurwoningen. Enkele specifieke woningmarktgebieden uitgezonderd ligt het omslagpunt huren – kopen rond de €700 per maand. De woonconsument hoeft maar een beetje extra vertrouwen en baanzekerheid te krijgen en hij zal zijn huurcontract liever vandaag dan morgen willen inruilen voor een koopcontract. Corporaties die grootschalig inzetten op duurdere huur zullen snel met veel mutaties en omvangrijke leegstand worden geconfronteerd.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen