Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Woning verzilveren een uitdaging voor corporaties?

Auteur:

Rein Bakker

21-09-20150 reacties

Terug van weggeweest: het verzilveren van de eigen woning waarbij de overwaarde te gelde kan worden gemaakt. Het spreekt vooral oudere mensen aan om de overwaarde in de woning vrij te spelen en daarmee zorg te betalen of het pensioen aan te vullen. Alleen klinkt het aanbod momenteel te mooi om waar te zijn. Hier ligt wellicht een interessante uitdaging voor woningcorporaties om met een maatschappelijk verantwoord model te komen.

Hoe werkt het? 

Bij het verzilveren verkoopt de eigenwoningbezitter zijn woning en huurt deze vervolgens terug. Zo kan hij in zijn vertrouwde woning blijven wonen, hoeft niet langer voor het onderhoud op te draaien en ontvangt bovendien een aanzienlijk bedrag direct in handen. 

Zilverwonen

Sinds kort zijn er nieuwe initiatieven op de markt die het voor senioren mogelijk maken om de overwaarde op hun woning te verzilveren. In de zomervakantie was er aandacht op de radio voor “Zilverwonen”. Ook  het TV-programma Eén Vandaag besteedde er onlangs aandacht aan. Het principe is eenvoudig: de eigenaar-bewoner verkoopt zijn woning voor 80% van de getaxeerde marktwaarde aan Zilverwonen en gaat na verkoop een huurprijs betalen van 5,5% van deze marktwaarde. De kosten voor taxatie en keuring (1,5%) komen voor rekening van de eigenaar- bewoner. Even een rekenvoorbeeld om het te verduidelijken:

  • Marktwaarde woning € 200.000
  • Transactieprijs (80%) € 160.000
  • Kosten (1,5%) € 3.000

De eigenaar-bewoner ontvangt dus € 157.000 en gaat vanaf dag één een huur van € 917 per maand betalen. 

Wat betekent dit voor de bewoner?

Stel dat de woning tot aan het moment van verkoop nog belast was met een kleine hypotheek, bijvoorbeeld € 70.000. Tot dan toe werd daar nog € 350 per maand aan rente en aflossing voor betaald. Weliswaar ontvangt de (voormalige) eigenaar-bewoner netto € 87.000 bij verkoop, maar zijn maandlasten stijgen ook € 567. Na ruim 10 jaar is de hele verkoopopbrengst dan ook aan de huur besteed en zal deze vervolgens uit andere middelen moet worden betaald.
Het ligt bovendien voor de hand dat men de netto-opbrengst wil gebruiken voor leuke dingen, zoals een wereldreis of een gift aan de kinderen. In dat geval zal de maandhuur waarschijnlijk veel eerder een financieel probleem gaan vormen. Personal Finance journaliste Erica Verdegaal was volstrekt helder in de betekenis van Zilverwonen voor de consument. “Er zijn ook gemakkelijkere manieren om van je geld af te komen”, was haar conclusie.

Voor welk probleem is verzilveren een oplossing?

De marketing van Zilverwonen zit goed in elkaar. In de communicatie gaat het namelijk nauwelijks over geld en hoofdzakelijk over ontzorgen (geen onderhoudslasten meer) en vrijheid (een pot met geld om leuke dingen te doen). Gedragseconomisch hebben ze hun lessen dus goed geleerd: inspelen op angst voor het financieel onbekende en het direct bieden van zekerheden. Bovendien maken ze handig gebruik dat één van de lessen van Daniel Kahneman: mensen willen liever niet te veel nadenken over omvangrijke financiële vraagstukken.

Maatschappelijke taak voor corporaties ?

Het aanbod van Zilverwonen blijkt ondanks de financiële nadelen, te voorzien in een behoefte want de portefeuille van aangekochte woningen groeit. Bij mij roept dit de vraag op of corporaties hier een  rol in kunnen spelen. Er is immers sprake van een sociaal huisvestingsvraagstuk. Als je uitsluitend naar het vermogen van de bewoner kijkt,  is dit waarschijnlijk discutabel. Maar kijk je naar het inkomen en de (toenemende) zorgvraag dan ligt er volgens mij wel degelijk een maatschappelijk vraagstuk waarin corporaties een belangrijke rol kunnen spelen. In dat geval is het tijd voor innovatie: een maatschappelijk verantwoord model voor het verzilveren van woningen. Daarbij past dan een redelijke huurprijs die lager ligt dan de 6,9% van de verkrijgingsprijs zoals die door Zilverwonen wordt berekend. En een behoorlijk vangnet voor het  geval de woonlasten te hoog worden.

Over onze blog.

In deze blog bespreken wij als team van OpMaat regelmatig onze ervaringen als aanbieder van verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart.

Reacties

  • Geen reacties

Plaats een reactie

Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is op spam tegen te gaan. Kunt u het woord niet lezen? Vernieuwen