Contact

Stichting OpMaat

Stichting OpMaat ontwikkelt producten en diensten om de stap van huren naar kopen gemakkelijker te maken. Wij verstrekken licenties voor het toepassen van Koopgarant, Koopstart en Koopcomfort en en leveren hiervoor ondersteunende diensten en hulpmiddelen.

Ontstaansgeschiedenis

Stichting Koopgarant werd opgericht in 2004. In 2008 werd de naam gewijzigd in Stichting OpMaat, tegelijk met de overname van de activiteiten van Platform Te Woon. Het samengaan heeft geleid tot een slagvaardige en flexibele organisatie en een uitgebreid netwerk waarop klanten kunnen terugvallen.

De organisatie

OpMaat is een stichting. De directeur-bestuurder is Bernard Wouters. De Raad van Commissarissen bestaat uit 4 personen, allen werkzaam in de vastgoedsector. Met 8 medewerkers, aangevuld met externe adviseurs, ondersteunen wij onze licentiehouders onder andere bij beleidsvoorbereiding en toepassing van onze producten.

Missie

Het aanbieden van verkoopoplossingen aan woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten is onze missie. Wij leveren hiervoor kennis, advies, contracten en trainingen.

Producten en diensten

Tot onze klantengroep behoren ruim 140 woningcorporaties en projectontwikkelaars en gemeenten verspreid over het hele land (zie lijst hiernaast). Zij zijn licentiehouders van onze producten Koopgarant, Koopstart en Koopcomfort. Naast de licentie bieden wij hen ondersteunende diensten, zoals:

  • Het Servicenet met alle benodigde actuele documentatie en hulpmiddelen om met onze producten te werken.
  • Advisering en ondersteuning in de toepassing van onze producten.
  • Terugkoopondersteuning voor Koopgarantwoningen.
  • Een helpdesk voor alle praktische vragen.
  • Trainingen voor medewerkers.

OpMaat onderhoudt regelmatig contacten met alle betrokken partijen en wij passen onze producten voortdurend aan de actuele situatie aan. Wij hebben hierdoor een gevestigde reputatie gekregen bij woningcorporaties, financieringsinstellingen en landelijke organisaties als Vereniging Eigen Huis, Woningborg, het Waarborgfonds Eigen Woningen en huurdersorganisaties. Ook toetsen wij de door licentiehouders ingediende projecten namens de Belastingdienst en zijn onze producten Koopstart, Koopgarant en Koopcomfort goedgekeurd door het NHG.