Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Aedes vestigt aandacht op Correctiemethode Koopgarant

15-01-2019

Aedes vraagt aandacht voor de Correctiemethode Koopgarant bij corporaties die in de periode voor 2011 fouten hebben gemaakt bij de verkoop van Koopgarantwoningen. De Correctiemethode is in samenspraak met OpMaat, het Ministerie BZK, Vereniging Eigen Huis en Aedes tot stand gekomen. Lees het bericht op Aedes.nl.