Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Brief Blok aan OpMaat en Vereniging Eigen Huis (VEH)

17-01-2017

Op 13 januari jl. heeft minister Blok een brief gestuurd aan OpMaat en aan VEH over Koopgarant. Hij wil op korte termijn met de betrokken partijen in overleg.

VEH had de minister in december jl. een brief gestuurd over bij hen binnengekomen klachten betreffende taxaties bij Koopgarant. De minister constateert dat reeds een aantal verbeteringen door OpMaat zijn doorgevoerd, zowel in het taxatieproces als in de consumentenvoorlichting over Koopgarant. Maar hij wil met VEH, Aedes en OpMaat bezien in welke mate de binnengekomen klachten hiermee zijn of worden ondervangen, of dat nader onderzoek gewenst is.

Binnenkort start een overleg tussen BZK, Aedes, VEH en OpMaat Hiervoor vragen wij alle licentiehouders met urgentie en zorgvuldigheid de oude dossiers te onderzoeken, zaken waar nodig recht te zetten en conform de afspraken daarover te rapporteren. Zie ook het bericht in deze nieuwsbrief "Wijzigingen Koopgarant.." en de brieven van minister Blok aan OpMaat en VEH.