Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Een onafhankelijke taxateur bij terugkoop Koopgarant

27-06-2017

Mag de taxateur bij de terugkoop van een Koopgarantwoning taxeren wanneer hij vroeger op de één of andere manier betrokken hierbij was? We zetten de nieuwe regels nog eens op een rij.

De gewijzigde regels

In februari dit jaar veranderden de spelregels voor het aanwijzen van de taxateur bij verkoop. Per februari zijn ook de taxatie-instructie en de toelichting bij de taxatie-instructie aangepast. In de toelichting bij de taxatie-instructie is op pagina 5 het volgende vermeld:

De taxateur en het bedrijf waarvoor hij werkt zijn op geen enkele wijze, als taxateur, makelaar of anderszins, gedurende de gehele contractduur van de terug te kopen Koopgarantwoning betrokken of betrokken geweest bij de verkoop of terugkoop van deze woning aan c.q. van de betreffende erfpachter of bij de financiering van de woning, in opdracht van de corporatie/ontwikkelaar of van de erfpachter.

Hele contractduur

Deze regel gaat verder dan wat hierover staat in de achtereenvolgende versies van de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen en gaat verder dan de interne regels in de taxatiebranche. De uitbreiding naar de “hele contractduur” is gebaseerd op een uitspraak in kort geding tegen WonenBreburg van 17 juni 2016. De voorzieningenrechter kende hierbij aan de zinsnede in de versie van 1 december 2007 van de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen “De Taxateur mag niet direct of indirect betrokken zijn bij de aan- of verkoop of bij de financiering van het Registergoed” een ruime betekenis toe: aan “betrokken zijn” dient volgens de voorzieningenrechter opgevat te worden als: “op enig moment betrokken zijn (geweest)”. Recentelijk is dit standpunt in hoger beroep bevestigd.
Ter voorkoming van misverstanden en juridische risico’s is in de toelichting bij de taxatie-instructie het “verbod” op eerdere betrokkenheid uitgebreid naar alle terugkopen, dus onafhankelijk van de exacte tekst in de betreffende versie van de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

Keuze erfpachter

Het komt voor dat de erfpachter voor de terugkoop zelf de voorkeur heeft voor een taxateur die eerder heeft getaxeerd, bijvoorbeeld bij de aankoop van de woning of voor de financiering. Kan dit dan?
Dit is niet mogelijk. Het antwoord op de vraag of de taxateur voldoende onafhankelijk is, hangt niet af van wie de taxateur aanwijst of wie de opdracht geeft.