Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Hans van Harten nieuwe interim-directeur OpMaat

21-09-2016

Per 1 oktober heten we Hans van Harten welkom als interim-directeur bij Stichting OpMaat. Hij gaat leiding geven aan de werkorganisatie en samen met de RvC nadenken over een strategie voor de komende jaren. Op basis daarvan zal de RvC op zoek gaan naar een definitieve invulling van de vacature die ontstaat na het vertrek van Rein Bakker. Wij als RvC zien met vertrouwen uit naar deze samenwerking en heten Hans van harte welkom. 

Hans is onder meer werkzaam geweest bij Aedes en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en kent de corporatiewereld dus goed. Hans is vanuit het Amsterdamse al goed bekend met de producten van OpMaat. Als directeur van de AFWC was hij enkele jaren geleden betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor de aansluiting van Koopgarant op het Amsterdamse systeem van gemeentelijk erfpacht

Rein Bakker neemt per 1 oktober afscheid als directeur-bestuurder van OpMaat. 

Namens de raad van Commissarissen van Stichting OpMaat,

Lucy Lagerweij, voorzitter