Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Karel Schiffer voorzitter RvC van OpMaat

09-01-2018

Met ingang van 1 januari 2018 is Karel Schiffer voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting OpMaat. Schiffer volgt Lucy Lagerweij op, die sinds 2008 deel uitmaakte van het bestuur van OpMaat en na een statutenwijziging in 2012 voorzitter van de RvC werd.


Karel Schiffer was van 1994 tot en met 2014 algemeen directeur van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert. Momenteel is Schiffer zelfstandig strategisch adviseur en vervult hij diverse bestuurs- en toezichtsfuncties, onder meer in de RvC van een woningcorporatie.

'Vanuit het Waarborgfonds Eigen Woningen heb ik mij altijd ingezet voor het bevorderen van het eigen woningbezit voor mensen met een smalle beurs', aldus Schiffer. 'In dat kader ben ik ook nauw betrokken geweest bij het beleid omtrent de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties en in het bijzonder bij de ontwikkeling van alternatieve koopconstructies. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de Stichting Opmaat en haar primaire doelstellingen. Te meer daar de toegankelijkheid van het eigen woningbezit voor lagere inkomensgroepen opnieuw onder druk staat.'

Naast Karel Schiffer bestaat de RvC van OpMaat uit:
• Frans Kooiker, directeur-bestuurder De Woonplaats
• René Scherpenisse, directeur-bestuurder Tiwos
• Monique Brewster, directeur-bestuurder Woningstichting Leusden

In mei 2018 zal Frans Kooiker aftreden nadat hij zijn twee statutair toegestane termijnen van drie jaar heeft vervuld. De RvC heeft inmiddels Ad Zopfi, directeur-bestuurder van de Wassenaarsche Bouwstichting, met ingang van mei a.s. benoemd als RvC-lid.