Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Koopgarant in 2016: minder verkocht en meer terugkopen

10-04-2017

Het aantal woningen dat met Koopgarant in 2016 is verkocht is opnieuw gedaald en komt in 2016 uit op 900 stuks. Dit een daling van zo’n 400 ten opzichte van 2015. Het aantal terugkopen van Koopgarantwoningen is gestegen. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatieronde onder licentiehouders Koopgarant en Koopstart van Stichting Opmaat.

Koopgarantverkoop in 2016

In 2016 zijn er ongeveer 900 woningen verkocht met Koopgarant, in 2015 waren dit er nog 1300. Dit is een voortzetting van de trend, waarbij al een aantal jaren het aantal verkochte woningen geleidelijk afneemt. De helft van deze verkochte Koopgarantwoningen in 2016 bestond uit eerder teruggekochte Koopgarantwoningen. De overige helft betrof voornamelijk de verkoop van voormalige huurwoningen. Verder zijn er slechts 40 nieuwbouwwoningen met Koopgarant verkocht. Een logische ontwikkeling omdat het onder de nieuwe Woningwet voor corporaties nog nauwelijks mogelijk is om koopwoningen te ontwikkelen.

Actieve licentiehouders Koopgarant

In 2016 waren er 50 licentiehouders actief met verkoop, waarvan er 20 alleen teruggekochte woningen verkochten. 30 Licentiehouders brachten ook nieuwe woningen met Koopgarant in verkoop.

Terugkopen

Het aantal terugkopen vertoont door de jaren heen een stijgende lijn. In 2016 werden zo’n 2150 woningen teruggekocht. Opvallend is dat de afgelopen jaren het aantal teruggekochte appartementen sterk toenam maar dat dit vorig jaar stabiliseerde op ca 1.250. Bij de eengezinswoningen zagen we juist een flinke groei van het aantal terugkopen, van 650 in 2015 naar 900 in 2016. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de afgelopen tijd steeds vaker bewoners van Koopgarant-eengezinswoningen de stap zetten naar een nieuwbouwwoning.

Koopstart

In 2016 werden er 162 woningen verkocht met Koopstart. Bij ongeveer de helft hiervan ging het om nieuwbouw.