Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Koopgarant in uitzending van De Monitor

04-10-2016

In  het tv-programma De Monitor is op 2 oktober aandacht besteed aan de rol van taxateurs op de woningmarkt. Aan het eind van de uitzending werd een oproep gedaan aan kijkers om ervaringen met Koopgarant te melden. OpMaat is al vóór deze uitzending benaderd door de Monitor voor uitleg. Waar mogelijk zullen wij ook nieuwe meldingen serieus onderzoeken.

De uitzending

De uitzending van 2 oktober (zie Uitzending gemist) ging met name over de overspannen koopwoningmarkt en over de vraag in hoeverre taxateurs onafhankelijk taxeren. In de laatste minuten van de uitzending kwam een voormalige bewoner van een Koopgarantappartement aan het woord. Hij voelde zich opgelicht door de Woonmensen in Apeldoorn. 

Achtergrondgesprek met redactie

Enkele weken voor de uitzending hebben wij een achtergrondgesprek gevoerd met redacteuren van De Monitor. Hierin kregen wij de gelegenheid om uit te leggen wat de achtergrond en de werkwijze van Koopgarant is en hoe de taxaties daarbij een plek hebben. Daarbij hebben wij verteld welke ontwikkelingen er de afgelopen jaren zijn geweest ter verbetering van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de taxaties en welke actieve rol OpMaat hierbij heeft gespeeld in het overleg met de taxatiebranche.

Contact met Woonmensen

Over de kwestie in Apeldoorn hebben wij vóór de uitzending contact gehad met de Woonmensen en gezamenlijk vastgesteld dat in dit geval een te oud taxatierapport was gebruikt. De Woonmensen heeft deze conclusie aan de redactie van De Monitor meegedeeld en laten weten dat aan de ex-bewoner een voorstel zal worden gedaan voor een correctie. Hoewel de door de Woonmensen erkende fout in het programma ter sprake kwam, bleef wel de indruk hangen in de uitzending dat de ex-bewoner benadeeld is. 

Betrokkenheid Opmaat

Er zijn sinds 2004  ruim 35.000 woningen verkocht met Koopgarant door ruim 170 woningcorporaties en projectontwikkelaars. OpMaat past als licentieverstrekker en ontwikkelaar van Koopgarant met regelmaat de richtlijnen voor taxaties aan de actuele ontwikkelingen en regelgeving aan en overlegt met de taxatiebranche over verbeteringen van de taxatiemethodiek. De uitvoering van taxaties in de praktijk vindt plaats in opdracht van de woningcorporaties en valt buiten ons blikveld. 

Wij begrijpen de ontstane commotie over de gemelde incidenten met Koopgarantwoningen en zullen de gang van zaken hiervan nader onderzoeken. In geval hier aanleiding voor is, zijn wij bereid op te treden als bemiddelaar tussen bewoners en corporaties.