Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Nieuwe taxatie-instructies Koopgarant beschikbaar

14-02-2019

Op 1 december 2018 werden er nieuwe taxatie-instructies van kracht. Van de validatie-instituten krijgen we signalen dat veel van de recent aangeleverde taxatierapporten nog niet zijn opgesteld volgens de nieuwe instructies. Daarom brengen we de aanpassing hier nog even onder de aandacht. 

3 waarden

Bij een taxatie ten behoeve van een terugkoop van een Koopgarantwoning moeten voortaan 3 in plaats van 2 waarden worden vermeld. De wijziging is doorgevoerd in overleg met het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). 

Instructies en toelichting

De nieuwe taxatie-instructies met toelichtingen staan met ingang van 1 december op de website, zodat ze ook door taxateurs rechtstreeks te raadplegen zijn. Het blijkt echter dat de taxateurs in veel gevallen nog niet op de hoogte zijn. We raden daarom aan om bij een taxatie-opdracht de taxateur te informeren over de nieuwe instructie en de bijbehorende toelichting. Wanneer een rapport  onvolledig wordt ingediend  bij het validatie-instituut. levert dit de taxateur extra werk op. Maar het vertraagt ook het terugkoopproces.