Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Persbericht: BPD en Janssen de Jong verkopen nieuwbouw met Koopstart

25-03-2015

PERSBERICHT 

Amersfoort, 25 maart 2015

Download persbericht (pdf)

BPD en Janssen de Jong verkopen nieuwbouw met Koopstart

Twee projectontwikkelaars, BPD Ontwikkeling en Janssen de Jong Projectontwikkeling, gaan woningen verkopen met Koopstart. Zij passen dit verkoopconcept komend voorjaar toe bij meerdere nieuwbouwprojecten. Door het verstrekken van korting is de verkoop van nieuwbouwwoningen in een goedkoop segment makkelijker realiseerbaar. Ook is het nu mogelijk om woningen te verkopen aan een nieuwe doelgroep: starters en de lagere- en middeninkomens.

Koopstart

In het voorjaar van 2014 kwam Koopstart op de markt. Inmiddels passen 15 woningcorporaties Koopstart toe bij de verkoop van bestaande woningen. Door een aanpassing in de fiscale regelgeving is Koopstart nu ook mogelijk bij de verkoop van nieuwbouwwoningen en kunnen ook projectontwikkelaars Koopstart inzetten. Kopers krijgen bij Koopstart maximaal 25% korting op de marktwaarde van de woning. Bij doorverkoop rekenen zij de korting en een deel van de waardeontwikkeling af met de corporatie of ontwikkelaar.

Nieuwbouw met Koopstart ook voor starters

BPD Ontwikkeling (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) en Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn de eerste twee ontwikkelaars die bij Stichting Opmaat een licentie Koopstart hebben afgenomen. Janssen de Jong gaat Koopstart binnenkort inzetten bij een drietal nieuwbouwprojecten. Twee van deze projecten zijn in Limburg: in de nieuwe wijk Kasteeldal in het dorp Heel gaat Janssen de Jong 10 starterswoningen met Koopstart aanbieden, in het nieuwbouwplan Dörper Tore in Helden 8 starterswoningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen. In het project Mooi Bellink in Hengelo (Ov.) gaat het om 8 twee-onder-een-kapwoningen.

In de nieuwe woonwijk Park Triangel in Waddinxveen gaat BPD woningen verkopen met Koopstart. In januari 2014 is gestart met de bouw van de eerste koop– en huurwoningen. Er komen zo’n 2700 woningen in Park Triangel. Ongeveer 475 woningen zijn exclusief bedoeld voor jonge starters met een (gezamenlijk) inkomen tot anderhalf maal modaal. Met Koopstart worden de woningen voor deze doelgroep bereikbaar. In de eerste tranche die BPD aanbiedt betreft het 12 woningen met Koopstart.

 ______EINDE PERSBERICHT____________

 Over Stichting OpMaat

OpMaat biedt maatwerk in verkoopoplossingen zoals Koopgarant en Koopstart aan woningcorporaties en projectontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, contracten en trainingen. Onder het motto: “de maat voor verkoop met een missie” is met Koopgarant in 2004 een landelijke standaard ontstaan voor verkoop onder voorwaarden. Koopgarant wordt door Stichting OpMaat in licentie verstrekt aan 150 woningcorporaties en ontwikkelaars. Met Koopstart brengt OpMaat nu een tweede standaard op de markt.  

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over Koopstart en dit persbericht verwijzen wij u naar de website http://www.opmaat.nl. U kunt ook contact opnemen met Rein Bakker, directeur van Stichting OpMaat. Rein Bakker is te bereiken via tel. 06-55 33 81 89 of per e-mail: rbakker@opmaat.nl.