Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Reclame Code Commissie wijst opnieuw klacht af

18-10-2017

Begin oktober wees de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht af tegen Stichting Woonservice IJsselland in Doesburg. De klagers voelden zich benadeeld door de verkoopbrochure voor een Koopgarantproject uit 2010. In december 2016 had de RCC al eerder een klacht afgewezen tegen De Woonmensen in Apeldoorn.

Verkoopbrochure

De klacht betrof het gebruik van de termen “korting“ en “onafhankelijke taxateur” in de verkoopbrochure voor het Koopgarant-nieuwbouwproject “Beinum-West” van Woonservice IJsselland uit 2010. De klagers verwezen onder meer naar de vermeende uitspraak van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), dat mensen op het verkeerde been zijn gezet door de term “korting”.

Informatie duidelijk

De RCC oordeelde dat de verkoopinformatie van Woonservice IJsselland duidelijk was over de terugkoopprocedure en over het de wijze waarop de terugkoopprijs zou worden berekend. De informatie bevatte duidelijke rekenvoorbeelden. Naar het oordeel van de RCC ‘wordt aldus voor de gemiddelde consument duidelijk toegelicht wat “Koopgarant” en de daarbij door adverteerder te geven “korting” inhouden.

Verder nam de RCC in haar beslissing mee dat er geen sprake was van een uitspraak van de ACM over het gebruik van de term korting.

De stelling van klagers dat zij gedupeerd waren door het gebruik van de term ‘onafhankelijk taxateur’ was naar het oordeel van de RCC in het geheel niet onderbouwd.

Lees hier de uitspraak van de RCC.

Tweede uitspraak

In december 2016 wees de RCC een klacht af tegen De Woonmensen in Apeldoorn. De RCC oordeelde ook toen dat mede door de rekenvoorbeelden de informatie van de corporatie duidelijk was over het verband tussen de korting en de terugkoopregeling.