Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Rudolphstichting nieuwe licentiehouder Koopgarant

10-09-2018

De Rudolphstichting in De Glind is de nieuwste licentiehouder Koopgarant. De Rudolphstichting gaat Koopgarant inzetten voor een bijzondere doelstelling: de verkoop van woningen aan mensen die daar een ‘gezinshuis’ vestigen. 

Rudolphstichting en De Glind

Jeugddorp De Glind is een klein dorp tussen Barneveld en Leusden. Achter zo’n 25 van de 140 voordeuren zit een professioneel gezinshuis. De Rudolphstichting is eigenaar van deze panden en zorgt voor een optimale infrastructuur voor de zorg voor kwetsbare jongeren: ondersteuning van de gezinshuizen, voorzieningen voor onderwijs, werken en vrije tijd in een dorpse gemeenschap. 

Gezinshuizen

In ‘gezinshuizen’ vangen mensen op professionele wijze in een gezinssituatie uithuisgeplaatste kinderen en jongeren op. Per gezinshuis worden 4 tot 6 jeugdigen opgevangen. Het gaat dan ook om grotere panden dan reguliere eengezinswoningen. 

Koopgarant

De Rudolphstichting verhuurt tot nu toe de panden die in gebruik zijn als gezinshuizen. Maar voor huishoudens die een gezinshuis willen starten is huren niet altijd aantrekkelijk. Belangstellenden hebben de laatste tijd in toenemende mate een voorkeur voor koop, vanwege de lagere netto-woonlasten en de mogelijkheid van vermogensopbouw.
Naar aanleiding van deze behoefte in de markt wil de Rudolphstichting daarom ook de mogelijkheid bieden om te kopen. Ook wil de Rudolphstichting blijven waarborgen dat de panden duurzaam ingezet worden als gezinshuis. Bovendien wil de Rudolphstichting de huishoudens enige financiële ondersteuning bieden bij het aankopen van de grote en daardoor vrij dure panden.
Koopgarant blijkt hiervoor een uitermate geschikte oplossing. Via de koperskorting worden de woningen bereikbaar, via de terugkoopregeling houdt de Rudolphstichting grip op de bestemming. 

Vanwege de bijzondere toepassing zijn er wel wat aanpassingen nodig. De gestandaardiseerde Erfpacht- en Koopgarantbepalingen blijven onverkort gehandhaafd. Maar in de koopovereenkomst en in de akte vestiging erfpacht komen wat wijzigingen. Dit houdt verband met de bestemming als ‘gezinshuis’ in plaats van de algemene omschrijving ‘woondoeleinden’.