Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Vacatures RvC OpMaat

10-10-2017

Voorzitter/ leden Raad van Commissarissen Stichting OpMaat

Stichting OpMaat biedt verkoopoplossingen aan voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten. Wij geven advies over de strategische, tactische en operationele inzet van onze producten en diensten en verzorgen opleidingen hierover.
De stichting wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Met 6 medewerkers ondersteunen wij onze licentiehouders bij beleidsvoorbereiding en toepassing van onze producten. Tot onze klantengroep behoren circa 140 woningcorporaties en projectontwikkelaars en gemeenten verspreid over het hele land. Zij zijn licentiehouders van onze producten Koopgarant, Koopstart en Koopcomfort .

De Raad van Commissarissen (RvC) van Stichting OpMaat bestaat uit 4 personen, allen werkzaam in de vastgoedsector. Twee leden van de Raad treden af vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Daarom zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden, waarvan 1 bij voorkeur ook de voorzittersrol vervult. Meer informatie over deze vacature.