Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Verkoopinformatie Koopgarant volgens Reclame Code Commissie duidelijk

05-01-2017

De Reclame Code Commissie (RCC) wees onlangs een klacht af over de verstrekte informatie bij de verkoop van een Koopgarantwoning. Naar het oordeel van de RCC was de verkoopinformatie destijds duidelijk.

Is korting een eerlijke bewoording?

De bewoonster van een Koopgarantwoning diende een klacht in bij de RCC tegen de Woonmensen in Apeldoorn. Zij vroeg zich in haar klacht af of er bij Koopgarant wel sprake is van korting en of dit een eerlijke bewoording is. Daarnaast stelde zij dat de zin in de informatiefolder bij de verkoop: ‘De door u betaalde koopprijs vormt de basis voor de verkoopprijs’ zou inhouden dat niet de betaalde koopprijs maar de oorspronkelijke vraagprijs het uitgangspunt zou moeten zijn voor de terugkoop. Tenslotte vond zij de aanduiding ‘onafhankelijke taxateur’ twijfelachtig, omdat de woningcorporatie de taxateur aanwijst en  de taxateur gebaat is bij een goed contact met de corporatie.

Verband duidelijk

De woningcorporatie voerde aan dat de Koopgarantbepalingen en  de folder duidelijk zijn over het verband tussen de korting en de terugkoopregeling. Ook volgt uit de rekenvoorbeelden onmiskenbaar dat de terugkoopprijs wordt berekend op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs plus 100% van de waardeontwikkeling als gevolg van de eigen verbeteringen plus een aandeel in de overige waardeontwikkeling.

Klacht afgewezen

Volgens de RCC had de woningcorporatie in de tekst van de folder en de daarbij weergegeven rekenvoorbeelden voldoende duidelijk gemaakt wat er bij Koopgarant bedoeld wordt met het kopen van een woning met korting, en hoe de prijs bij terugkoop wordt bepaald. Verder oordeelde de RCC dat bewoonster niet aannemelijk had gemaakt dat de taxateur niet onafhankelijk is. De klacht werd afgewezen.

Lees hier de uitspraak van de Reclame Code Commissie.