Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Verkopen en terugkopen Koopgarant gestabiliseerd in 2017

30-04-2018

De verkopen en terugkopen van Koopgarantwoningen in 2017 lijken zich te stabiliseren. Er is sprake van een geringe afname van het aantal verkopen ten opzichte van de voorafgaande jaren en het aantal terugkopen neemt niet langer toe.

Verkopen Koopgarant

In 2017 zijn er ongeveer 750 woningen verkocht met Koopgarant, in 2016 waren dit er nog ruim 900. Na een forse daling de afgelopen jaren, lijkt er sprake van een zeker stabilisatie. 

Bij 450 van deze 750 woningen ging het om teruggekochte Koopgarantwoningen die opnieuw met Koopgarant werden doorverkocht. Bij een kleine 300 woningen betrof het de verkoop van voormalige huurwoningen. Er zijn slechts 26 nieuwbouwwoningen met Koopgarant verkocht. 

In 2017 waren 55 van de 131 de licentiehouders actief met verkoop, in 2016 waren dit er 50. Van deze 55 verkochten er 29 alleen teruggekochte woningen, 26 licentiehouders brachten ook voormalige huurwoningen nieuw in de verkoop met Koopgarant.

Terugkopen Koopgarant

Het aantal terugkopen van Koopgarantwoningen vertoonde in de jaren voor 2016 een stijgende lijn en lijkt zich nu te stabiliseren op ruim 2.000: in 2016 zijn 2.150 woningen teruggekocht, In 2017 ca. 2.070.
Van deze 2.070 teruggekochte woningen werden 450 woningen, zoals hiervoor al beschreven, opnieuw met Koopgarant verkocht, een zelfde aantal werd in huurexploitatie genomen. Ruim 1150 woningen werden na terugkoop marktconform verkocht. 

Beëindiging Koopgarant

Voor het eerst vroegen we de licentiehouders bij de jaaropgave naar het aantal woningen dat niet wordt teruggekocht maar waarvan Koopgarant wordt beëindigd en de erfpachter het volledige eigendom verwerft. Het ging in 2017 om 125 woningen.

Koopstart 

In 2017 waren er 108 Koopstart-transacties, in 2016 waren dit er nog 162. De afname zit vooral bij de verkoop van bestaande woningen door corporaties (van 93 naar 50). Eind 2017 waren er 18 licentiehouders Koopstart. 

Koopcomfort

Er werden in 2017 ongeveer 200 woningen verkocht met Koopcomfort.