Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Viveste wint rechtszaak over Koopgarantwoningen

07-11-2017

Woningcorporatie Viveste is op 1 november jl. op alle punten in het gelijk gesteld door de rechter in een rechtszaak die Koopgaranteigenaren tegen hen hadden aangespannen. De rechter is van mening dat het verhuren van Koopgarantwoningen na terugkoop niet leidt tot waardedaling. Er is geen sprake van wanprestatie of onrechtmatigheid jegens de Koopgaranteigenaren. Ook heeft  Viveste  bij de verkoop voldaan aan haar informatieplicht over Koopgarant en over de berekening  van de terugkoopprijs. 

Van Koopgarant naar sociale huur

Viveste heeft vanaf 2008 woningen verkocht met Koopgarant. In 2016 besloot de corporatie om teruggekochte Koopgarantwoningen niet langer opnieuw met Koopgarant te verkopen, maar om deze als sociale huurwoning te gaan verhuren. Aan dit besluit lagen meerdere redenen ten grondslag, waaronder de wijzigingen in de Woningwet en de gemeentelijke woonvisie. Hieruit volgde dat er behoefte was aan meer kleinere sociale huurwoningen.

Vrees voor waardedaling

Enkele Koopgaranteigenaren waren het niet eens met dit besluit. Zij vreesden dat de komst van sociale huurders in hun complexen zou leiden tot een waardedaling van hun woningen. In een kort geding vorderden de eigenaren, daarbij vertegenwoordigd door advocaat Den Boef uit Houten, eind 2016 met succes dat Viveste gedurende een periode van één jaar haar verhuurbesluit niet mocht uitvoeren. In deze periode is door de Koopgaranteigenaren een bodemprocedure aanhangig gemaakt om tot een definitief verhuurverbod te komen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank Midden-Nederland komt in de bodemprocedure tot een geheel ander oordeel dan de kortgedingrechter en wijst de vorderingen af. De rechtbank is van oordeel dat het verhuurbesluit van de corporatie niet leidt tot een waardedaling, geen wanprestatie oplevert en evenmin onrechtmatig is jegens de Koopgaranteigenaren. De rechtbank sluit in dit verband aan bij het oordeel van de door de rechtbank aangewezen deskundige. Deze deskundige concludeert gemotiveerd dat verhuur niet leidt tot een waardedaling van omliggende woningen. In de koopovereenkomsten en de Koopgarantbepalingen leest de rechtbank verder geen verplichting van Viveste om de woningen blijvend als Koopgarantwoning aan te bieden. Daarnaast overweegt de bodemrechter dat de corporatie haar beleidswijziging overtuigend heeft aangetoond met de verwijzing naar haar volkshuisvestelijke belangen.

Informatie over Koopgarant en koperskorting

De Koopgaranteigenaren hadden in de bodemprocedure ook aangevoerd dat Viveste bij de verkoop tekort geschoten was in haar informatieplicht door niet mede te delen dat bij terugkoop de ‘korting’ wordt ‘verrekend’. In de brochure van Viveste was echter, zo concludeert de rechter, expliciet vermeld dat ‘de waardestijging of waardedaling wordt verdeeld tussen de eigenaar van de koopgarantwoning en Viveste en dat de verdeling afhankelijk is van de verkregen korting’. Viveste had bovendien in de brochure enkele rekenvoorbeelden opgenomen, zowel over waardestijging als over waardedaling. Met de toelichting en de rekenvoorbeelden in de brochure was volgens de rechter voldoende duidelijk gemaakt hoe de terugkoopregeling werkt en hoe de terugkoopprijs tot stand komt.

Viveste gaat weer verhuren

Sinds het verhuurverbod van vorig najaar staan er inmiddels 30 teruggekochte woningen leeg. Viveste gaat deze woningen zo snel mogelijk weer verhuren.

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland