Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Wijzigingen Koopgarant: alle aandachtspunten op een rij

18-01-2017

De afgelopen tijd hebben we u geïnformeerd over enkele aanpassingen en acties met betrekking tot Koopgarant. We zetten deze hier nog even op een rij en vragen uw aandacht voor enkele belangrijke aanbevelingen betreffende de aanpassingen in de consumenteninformatie, de wijzigingen in de taxatieprocedure en het dossieronderzoek nieuwbouw.

Consumenteninformatie over Koopgarant

Wij vragen dringend aandacht voor het volgende. De volgende 2 onderdelen van onze consumenteninformatie zijn onlangs aangepast, onder meer naar aanleiding van het overleg met de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

  1. We hebben een brochure gepubliceerd die primair bedoeld is voor kopers van een Koopgarantwoning. Deze brochure is vanaf 1 februari a.s. een verplichte bijlage bij de verkoop van Koopgarantwoningen.
  2. De tekst op het consumentendeel van onze website is aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
  • De term "korting" is in de algemene informatie vermeden. Nu zijn vooral termen gebruikt als "lagere prijs" en "prijsverlaging". Wel is beschreven dat in de contracten, die weer zijn gebaseerd op de regelgeving, de termen "korting" ‘en "koperskorting" blijven staan.
  • Een duidelijkere beschrijving van het verband tussen de wijze waarop bij verkoop de prijs wordt bepaald, de berekening van de terugkoopprijs en de verrekening bij de terugkoop van de oorspronkelijke verstrekte koperskorting.

Dringende aanbevelingen

Het is belangrijk (na ons overleg met de ACM hierover) dat u zelf ook kritisch kijkt naar uw eigen consumenteninformatie. We doen alle licentiehouders dan ook de volgende 2 dringende aanbevelingen:

  1. Loop al uw consumenteninformatie (website, brochure, advertenties) over Koopgarant na en pas deze zo nodig aan op de manier zoals we hierboven hebben beschreven. Gebruik hierbij de teksten van de brochure en van het consumentendeel van onze website www.opmaat.nl als leidraad.
  2. Stuur de brochure toe aan alle Koopgaranteigenaren die in de toekomst hun woning nog aan u gaan terugverkopen.

Mocht u toch nog vragen hebben over de communicatie en mogelijke aanpassingen in dat verband, neem dan contact met ons op. Afhankelijk van uw behoefte zullen we in overleg met u bekijken welke nadere acties op communicatiegebied noodzakelijk zijn. Lees ook de berichten in de vorige nieuwsbrief.

Aanwijzing taxateur bij terugkoop

Met ingang van 1 februari a.s. verandert de werkwijze voor het aanwijzen van de taxateur bij terugkoop van een Koopgarantwoning. Lees hierover ons bericht in de nieuwsbrief van 1 december.  In de nieuwsbrief van 20 december stond een bericht over het tekstblok dat u kunt gebruiken bij de bevestigingsbrief bij het aanbod tot terugkoop.

Dossieronderzoek nieuwbouw t/m 2011

Wij doen de dringende aanbeveling om bij nieuwbouwprojecten die t/m 2011 zijn opgestart na te gaan of de taxaties correct zijn verlopen en over de bevindingen hierover aan OpMaat te rapporteren. Lees meer over het dossieronderzoek.