Bereken de terugkoopprijs van uw woning

Maak een proefberekening en krijg een indicatie van de terugkoopprijs van uw woning. 

Bereken direct

Rekenvoorbeelden Koopgarant

 

Hieronder vindt u een viertal rekenvoorbeelden waarbij de prijsverlaging bij aankoop 20% bedraagt en het aandeel in de waardeontwikkeling 70% is.

De regels over de bepaling van de verkoopprijs (uitgifteprijs) en de terugkoopprijs zijn opgenomen in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen, de koopovereenkomst en de akte vestiging erfpacht.

De prijsverlaging die u bij aankoop ontvangt wordt in deze contractstukken gedefinieerd als ‘koperskorting’.

Lees eerst de uitleg over een Koopgarantwoning terugverkopen

Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop

230.000

Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000)

30.000

Deel waardestijging (70%) voor eigenaar

21.000

Terugkoopprijs (160.000 + 21.000)

181.000

Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen

240.000

Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen

230.000

Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000)

10.000

Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000)

30.000

Deel waardestijging (70%) voor eigenaar

21.000

Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 + 21.000)

191.000

Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop

180.000

Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000)

-/- 20.000

Deel waardedaling (70%) voor eigenaar

 -/- 14.000

Terugkoopprijs (160.000 -/- 14.000)

146.000

Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen

190.000

Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen

180.000

Waarde-effect verbetering (190.000 -/- 180.000)

10.000

Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000)

-/- 20.000

Deel waardedaling (70%) voor eigenaar

-/- 14.000

Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 14.000)

156.000