Voorbeelden afrekenen bij doorverkoop

In onderstaande voorbeelden kunt u zien hoe de afrekening plaats vindt bij doorverkoop van uw woning bij:

  1. Waardestijging van de woning
  2. Waardedaling van de woning

De prijsverlaging op de marktwaarde verschilt per corporatie/projectontwikkelaar. In dit voorbeeld is uitgegaan van 20% koperskorting.

 1. Voorbeeld koop en verkoop met Koopstart bij waardestijging

Koopstartwoning kopen

Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop 

200.000

Verstrekte koperskorting 20%

40.000

Koopstartprijs die u betaalt

   

160.000

Koopstartwoning verkopen

Gerealiseerde verkoopprijs (waardestijging 30.000)

   

230.000

Oorspronkelijke koperskorting

40.000

Aandeel waardestijging voor corporatie/ontwikkelaar*
30% x (230.000 - 200.000)

9.000

Totaal af te rekenen met de corporatie/ontwikkelaar

49.000

U houdt over bij verkoop

    

181.000

 

 

 2. Voorbeeld koop en verkoop met Koopstart bij waardedaling

Koopstartwoning kopen

Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop 

200.000

Verstrekte koperskorting 20%

40.000

Koopstartprijs die u betaalt

   

160.000

Koopstartwoning verkopen

Gerealiseerde verkoopprijs (waardedaling 20.000)

   

180.000

Oorspronkelijke koperskorting

40.000

Aandeel waardedaling voor corporatie/ ontwikkelaar*
30% x (180.000 - 200.000)

- 6.000

Totaal af te rekenen met de corporatie/ ontwikkelaar

34.000

U houdt over bij verkoop

    

146.000


> Terug naar de pagina Kenmerken


* De corporatie/ontwikkelaar deelt in de waardeontwikkeling voor 1,5 x het percentage van de koperskorting. In dit geval dus 1,5 x 20% = 30 %. Deze verhouding 1 : 1,5 is vastgesteld door het ministerie van BZK.