Een woning kopen met Koop Goedkoop

Wil je een woning kopen en profiteren van een flinke korting op de huur van de grond? Met Koop Goedkoop* koop je de woning van een corporatie waarbij de grond wordt uitgegeven in erfpacht. Voor de grond betaal je aan de corporatie een vergoeding (canon). De eerste 10 jaar krijg je een flinke korting op deze canon. Omdat de vergoeding laag begint en ieder jaar groeit, kun je vooral de eerste jaren flink besparen op je maandlasten.


*Koop Goedkoop is geen product van OpMaat. Wij ondersteunen Dudok Wonen bij de toepassing van Koop Goedkoop.


Kenmerken van Koop Goedkoop

  • Je koopt het eeuwigdurend recht van erfpacht van de woning. Je betaalt hiervoor maandelijks een canon aan de corporatie. De canon is een vergoeding voor het gebruik van de grond.
  • Je krijgt de eerste 10 jaar een korting op de canon. De canon bedraagt in het eerste kalenderjaar 0%. In de 9 jaren daarna neemt deze vergoeding voor de grond jaarlijks toe met 10% tot 100% in jaar 11. Vanaf dat moment betaal je de volledige vergoeding*. Verder verandert er niets. Je wordt dus niet geconfronteerd met een plotselinge stijging.
  • Door de verstrekte korting op de canon bespaar je op de woonlasten. Bovendien zijn zowel de hypotheekrente als de canon fiscaal aftrekbaar.
  • Je moet zelf in de woning gaan wonen om te profiteren van deze regeling (zelfbewoningsplicht).
  • Wanneer je de woning wilt verkopen, bied je deze eerst aan de corporatie aan. Als die de woning niet wil kopen, kun je de woning op de vrije markt verkopen. Je verkoopt dan het recht van erfpacht van de woning. Ook voor de nieuwe kopers geldt dan de kortingsregeling voor de canon.

* Dit bedrag wordt ieder jaar vanaf jaar 1 aangepast aan de inflatie/Consumentprijsindex (CPI).

 

Heb je interesse in het kopen van een woning met Koop Goedkoop?

Neem contact op met de verkopende woningcorporatie. Zij kunnen je infomeren over de voorwaarden en nemen de verdere procedure met je door. Ook vind je meer informatie in de bijsluiter bij de koopovereenkomst van Dudok Wonen.

 

Taxatie bij aankoop, terugkoop en financiering

Wanneer je de woning aankoopt, wordt deze getaxeerd. Hetzelfde is het geval als je aan het eind de woning terugverkoopt aan de woningcorporatie. Er is ook een taxatie nodig als je een hypothecaire lening nodig hebt voor de aankoop. 
Voor de taxatie van een Koop Goedkoopwoning gelden een aantal extra spelregels. Deze regels staan in de Taxatie-instructie Koop Goedkoop. Wanneer je opdracht geeft voor een taxatie, kun je deze instructie meegeven aan de taxateur.
Download hier de Taxatie-instructie Koop Goedkoop

 

Financiering bij doorverkoop

Koop je een Koop Goedkoopwoning van de vorige bewoner, dus niet van de woningcorporatie? Voor de de financiering wil je dan meestal in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Met ingang van 2023 gelden er nieuwe regels voor de NHG. Er is dan een aanpassing nodig aan de  'Algemene Bepalingen Koop Goedkoop'. Wanneer je een woning aankoopt van de vorige bewoner, neem dan contact op met de woningcorporatie.