Een woning kopen met Koop Goedkoop

Wil je een woning kopen en profiteren van een flinke korting op de huur van de grond? Met Koop Goedkoop* koop je de woning van een corporatie waarbij de grond wordt uitgegeven in erfpacht. Voor de grond betaal je de corporatie een jaarlijkse vergoeding (canon). De eerste 10 jaar krijg je een flinke korting op deze canon. Omdat de vergoeding laag begint en ieder jaar groeit, kun je vooral de eerste jaren flink besparen op je maandlasten.


*Koop Goedkoop is geen product van OpMaat. OpMaat ondersteunt Dudok Wonen bij de toepassing van Koop Goedkoop.


Kenmerken van Koop Goedkoop

  • Je koopt de woning en betaalt een jaarlijkse canon voor de grond aan de corporatie.
  • De canon bedraagt het eerste kalenderjaar 0%. In de 9 jaren daarna neemt deze vergoeding voor de grond jaarlijks toe met 10% tot 100% in jaar 10*. Vanaf dat moment betaal je jaarlijks de volledige vergoeding. Verder verandert er niks. Je wordt dus niet geconfronteerd met een plotselinge stijging.
  • Door de verstrekte korting op de canon bespaar je op de koopsom. Bovendien zijn zowel de hypotheekrente als de canon fiscaal aftrekbaar
  • Je moet zelf in de woning gaan wonen om te profiteren van deze regeling (zelfbewoningsplicht)
  • Wanneer je de woning wilt verkopen, bied je deze eerst aan de corporatie aan. Als die de woning niet wil kopen, kun je de woning op de vrije markt verkopen. Ook voor de nieuwe kopers geldt dan de kortingsregeling voor de canon.

* Dit bedrag wordt ieder jaar vanaf jaar 1, aangepast aan de inflatie/Consumentprijsindex (CPI).

 

Heb je interesse in het kopen van een woning met Koop Goedkoop?

Neem contact op met de verkopende woningcorporatie. Zij kunnen je infomeren over de voorwaarden en nemen de verdere procedure met je door. Ook vind u meer informatie in de KoopGoedkoop-brochure van Dudok.

 

N.B. Nieuwe regels NHG 

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft een nieuw toetskader opgesteld voor erfpachtconstructies, zoals Koop Goedkoop. Dit heeft onder andere gevolgen voor bestaande erfpachtcontracten. Dit is vooral van belang wanneer je als eigenaar aanvullende financiering wil afsluiten of oversluiten. Dudok Wonen, hierbij ondersteund door OpMaat, is in overleg met de NHG zodat dergelijke financieringen mogelijk blijven. Het bericht hierover van Dudok Wonen:

Dudok Wonen is bekend met de nieuwe regels die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor erfpachtconstructies (waaronder Koop Goedkoop valt) heeft opgesteld. Omdat in de huidige vorm Koop Goedkoop niet voldoet aan deze nieuwe regels, zal dit gevolgen hebben voor de financierbaarheid van deze woningen vanaf 1 januari 2023. Dat vindt Dudok Wonen heel onwenselijk. Wij zijn daarom in gesprek met de NHG om te bekijken hoe wij de voorwaarden van Koop Goedkoop kunnen aanpassen zodat deze koopconstructie aan de nieuwe NHG-richtlijnen blijft voldoen. Dudok Wonen laat deze erfpachters niet in de kou staan. Wij doen er alles aan zodat dit sociale koopproduct het mogelijk blijft maken om mensen met een bescheiden budget in deze woningmarkt te helpen aan een koopwoning. Lees het bericht van NHG