Ruim 20 corporaties in Nederland verkopen woningen met KoopComfort. Hier lees je wat er komt kijken bij het kopen en verkopen en het terugverkopen van een KoopComfort-woning.

 

Aanbieders van KoopComfortwoningen

Voor een woning met KoopComfort kun je terecht bij meerdere woningcorporaties. Deze corporaties kunnen je alles vertellen over hun aanbod en meer gedetailleerde informatie geven over het kopen van de woning en de voorwaarden. Bekijk de lijst van aanbieders.

 

De KoopComfort koopovereenkomst

Wanneer je de woning met KoopComfort koopt, worden de afspraken over onder andere de terugkoop en de taxatie van de woning vastgelegd in het koopcontract. De wettelijke bedenktijd van 3 werkdagen is ook op een KoopComfort-koopovereenkomst van toepassing.

 

Erpachtregeling

Een belangrijk punt dat geregeld wordt in de Erfpacht- en KoopComfort-voorwaarden is de terugkoopgarantie: je krijgt de zekerheid dat de corporatie op termijn de woning terugkoopt. Deze garantie is verankerd door erfpacht, waardoor je de woning in eerste instantie niet aan andere partijen kunt aanbieden. In de praktijk heeft dit voor jou verder geen gevolgen.

Het werkt als volgt: de grond waarop de woning staat, geeft de woningcorporatie uit in erfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend wordt afgekocht. Deze afkoopsom is een onderdeel van de verkoopprijs. Je betaalt dus geen jaarlijkse canon.

 

Ontbindende voorwaarden

De gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn ook van toepassing bij een woning die je koopt met KoopComfort. Dat betekent dat je een aantal weken de tijd hebt om de financiering rond te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan vervalt de overeenkomst alsnog.

 

Financiering

Je kunt een KoopComfort-woning kopen met eigen geld, een hypotheek of een combinatie van beiden. Je bent daar geheel vrij in. Ook de rentevast periode en het soort hypotheek kun je zelf bepalen. De hypotheekrente is gewoon fiscaal aftrekbaar. De hypotheek kan wel aan een maximum gebonden zijn.
Bij veel corporaties moet je de woning financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Op deze manier is je hypotheek gegarandeerd afgestemd op je persoonlijke situatie. Bovendien betaal je een lagere rente dan zonder NHG en mocht je onverhoopt en buiten je schuld om in financiƫle problemen komen, dan lost de NHG jouw restschuld af.

 

Kosten koper

Wanneer je een bestaande woning koopt, betaal je als koper meestal de 'kosten koper': de notariskosten voor de overdracht en 2% overdrachtsbelasting. Bij een nieuwbouwwoning maken de kosten onderdeel uit van de verkoopprijs.
De kosten van financiering komen altijd voor jouw rekening. Het gaat dan onder andere om de afsluitkosten voor de hypotheek die je aan de bank betaalt, de premie voor de NHG en de notariskosten voor de hypotheekakte. Bij een bestaande woning zijn de bijkomende kosten in totaal ongeveer 5% van de koopsom.

 

De overdracht

Nadat je de financiering hebt geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. Je bent vanaf dat moment de eigenaar van de woning.

 

Terugverkopen met terugkoopgarantie

Wanneer je jouw KoopComfort-woning op enig moment wilt verkopen, bied je de woning weer aan de corporatie te koop aan. Een onafhankelijk taxateur zal volgens vastgelegde taxatierichtlijnen uw woning taxeren op kosten van de corporatie. De verkoop kan binnen 3 maanden plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is wel dat je medewerking bij de verkoop verleent. Wanneer je het niet eens bent met de taxatie kun je een beroep doen op de geschillenregeling. De corporatie kan je hier meer over vertellen.