Veelgestelde vragen over KoopGarant

 

Hier vind je de meest gestelde vragen over KoopComfort. Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op via info@opmaat.nl.

Wie bepaalt de koopsom bij verkoop met KoopComfort? Is onderhandelen over deze prijs mogelijk?

Een onafhankelijke taxateur stelt de marktwaarde van de KoopComfortwoning vast en legt deze vast in een gevalideerd taxatierapport. De getaxeerde marktwaarde is de KoopComfortprijs en is niet onderhandelbaar.

Wie bepaalt welke taxateur de waarde van een KoopComfortwoning vaststelt?

De verkopende corporatie of ontwikkelaar wijst bij de verkoop van een KoopComfortwoning de taxateur aan.

Wanneer je de KoopComfortwoning op een later moment wilt terugverkopen aan de corporatie heb je de keuze tussen:

  • Je kiest uit een lijstje met 3 taxateurs dat is vastgesteld door de corporatie of ontwikkelaar. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de corporatie of ontwikkelaar.
  • Je wijst zelf een andere taxateur aan. De taxatiekosten zijn dan voor jouw rekening.

In alle gevallen moet de taxateur voldoen aan landelijke normen voor wat betreft onafhankelijkheid, kwaliteit en plaatselijke kennis. 

Kan ik zelf bij de terugkoop opdracht geven aan de taxateur?

De corporatie verstrekt de opdracht nadat de taxateur is aangewezen.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

Het taxatierapport is 6 maanden geldig vanaf de waardepeildatum van het rapport. Voor die tijd moet de koopovereenkomst zijn getekend.

Aan welke eisen moet de taxateur voldoen?

De taxateur moet onafhankelijk zijn en de afgelopen 2 jaar niet betrokken zijn geweest bij de verkoop, terugkoop of financiering van de woning. Ook moet de taxateur voor wat zijn vestigingsplaats betreft voldoen aan de 'Werkgebied Regeling Taxateur' en gebruik maken van een gevalideerd taxatierapport. 

Mijn woning is getaxeerd voor terugverkopen en ik ben het niet eens met de getaxeerde waarde. Kan ik daar bezwaar tegen maken?

Als je eigenaar bent van de KoopComfortwoning en het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kun je dat kenbaar maken aan de corporatie. Je kunt dan gebruik maken van de geschillenregeling.

 

Geschillenregeling

Bij de geschillenregeling wijst de eigenaar een taxateur aan, de corporatie wijst een taxateur aan, en deze 2 taxateurs wijzen gezamenlijk een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van uw woning vast en dit wordt vastgelegd in een gevalideerd taxatierapport. Deze waarde is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door de corporatie en jij als eigenaar.

 

Bent u huurder?

Als  je jouw huurwoning wilt kopen maar het niet eens bent met de getaxeerde waarde van de woning, dan kun je  besluiten niet over te gaan tot de koop van de woning. In dat geval kunt je gewoon blijven huren.

 

Ik wil mijn woning met KoopComfort terugverkopen. Hoe pak ik dat aan?

Je stuurt een aangetekende brief aan de woningcorporatie van wie je de woning hebt gekocht. In deze brief schrijft je dat je de woning wilt verkopen. De woningcorporatie of ontwikkelaar neemt na ontvangst van de brief contact met jou op. De corporatie of ontwikkelaar legt dan uit hoe de verkoop in zijn werk zal gaan.

Wie kiest de taxateur bij terugverkopen en wie betaalt deze?

Als eigenaar kies je bij terugkoop een taxateur uit een lijstje van minimaal 3 taxateurs dat is opgesteld door de corporatie, óf je kiest een eigen taxateur. Bij het aanwijzen van een eigen taxateur zijn de voor kosten jou, bij keuze uit het lijstje zijn de kosten voor de corporatie.

Binnen welke termijn moet de corporatie of ontwikkelaar de KoopComfortwoning van mij terugkopen?

Binnen 3 maanden, maar het mag eerder of later als jullie dat met elkaar overeen komen.

Wie kan gebruik maken van de geschillenregeling?

Zowel de eigenaar als de corporatie kan gebruik maken van de geschillenregeling.

Hoe werkt de geschillenregeling?

Bij de geschillenregeling wijst zowel de eigenaar als de corporatie een taxateur aan en deze 2 taxateurs wijzen gezamenlijk een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van uw woning vast en dit wordt vastgelegd in een gevalideerd taxatierapport. Deze waarde is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door de corporatie en de eigenaar.

Ik wil graag KoopComfort afkopen of beëindigen. Is dat mogelijk?

Een dergelijke 'beëindiging” van KoopComfort is geen standaardprocedure. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer beide partijen er mee instemmen. Je kunt het voorleggen aan de corporatie, maar deze hoeft er niet aan mee te werken.

Wij gaan scheiden, hebben een KoopComfortwoning. Eén van ons blijft in de woning wonen. Welke stappen moeten wij nemen?

Een scheiding afhandelen is best ingewikkeld. Zorg ervoor dat je altijd toestemming vraagt aan de corporatie om jouw  aandeel in het eigendom van de woning (het erfpachtrecht) over te dragen aan je ex-partner. Wanneer één van de ex-partners in de woning blijft wonen, zal deze op termijn alsnog de woning aan de corporatie moeten terugverkopen.