Als je het niet eens bent met de taxatie van je KoopGarant-woning bij het terugverkopen, kun je een beroep doen op de geschillenregeling. Dat geldt overigens ook voor de corporatie of ontwikkelaar.

 

Drie taxateurs

De geschillenregeling betekent dat zowel jij als de corporatie of ontwikkelaar een taxateur kiest. Vervolgens wijzen deze 2 taxateurs een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen gedurende 2 jaar voor het aanbod tot terugkoop niet bij de aankoop of terugverkoop van de woning betrokken zijn geweest. Met z'n drie├źn taxeren de taxateurs vervolgens tegelijkertijd de woning en stellen ze gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor alle partijen. 


Let op! Houd er wel rekening mee dat door het inroepen van de geschillenregeling, de periode van 3 maanden kan worden verlengd. Daarnaast kan de waarde hoger, maar ook lager uitvallen. 

 

Kosten geschillenregeling

De kosten van de geschillenregeling worden tussen jou en de corporatie of ontwikkelaar gedeeld, ongeacht welke partij een beroep heeft gedaan op de geschillenregeling.