Terugkoopbegeleiding door OpMaat

Veel corporaties en ontwikkelaars besteden het terugkopen van KoopGarant-woningen uit aan Stichting OpMaat. OpMaat is de ontwikkelaar van KoopGarant en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van de KoopGarantregeling en in het terugkopen van KoopGarant-woningen.

 

Wil je de KoopGarant-woning terugverkopen? Meld dit dan altijd eerst bij de corporatie of ontwikkelaar. Zij informeren je en geven het aan als OpMaat de terugkoop namens hen begeleidt. Een medewerker van het terugkoopteam van OpMaat neemt vervolgens contact met je op en informeert je over de verdere procedure. Deze medewerker is voor jou dan het eerste aanspreekpunt en gedurende het hele proces verantwoordelijk voor de terugverkoopbegeleiding van je woning.

Het terugkoopteam neemt het terugkoopproces volledig over van de corporatie of ontwikkelaar. Wij onderhouden ook de contacten met andere betrokkenen, zoals de taxateur(s) en notaris, het eerste aanspreekpunt. Als het nodig is of gewenst hebben wij uiteraard overleg met de corporatie of ontwikkelaar.  

 

Procedure voor terugverkopen met terugkoopbegeleiding 

Datum overdracht

Normaal gesproken wordt je woning binnen 3 maanden na het melden teruggekocht door de corporatie of ontwikkelaar. Wil je zelf liever een andere termijn voor de overdracht? Bespreek dit dan met jouw contactpersoon van OpMaat. Deze neemt contact op met de corporatie of ontwikkelaar om te overleggen over de mogelijkheden.

De periode van 3 maanden kan ook worden verlengd wanneer er door jou of door de corporatie of ontwikkelaar een beroep wordt gedaan op de geschillenprocedure. 

N.B. Besluit je gedurende het terugkoopproces toch af te zien van terugkoop? Dan zijn alle, door de corporatie of ontwikkelaar gemaakte kosten in verband met de terugkoop, zoals taxatiekosten, voor jouw rekening.

 

Stappenplan

Het volledige terugkoopproces staat beschreven in het stappenplan. Lees ook de uitgebreide toelichting op de verschillende stappen, zoals de taxatie en de terugkoopprijsberekening en de eventuele geschillenprocedure.