Het stappenplan bij terugkoopbegeleiding KoopGarant

Ga je de KoopGarant-woning terugverkopen aan de corporatie of ontwikkelaar? En maakt deze gebruik van terugkoopbegeleiding door OpMaat? Het stappenplan maakt alle verschillende stappen in het terugverkoopproces duidelijk en overzichtelijk. In de toelichting kun je lezen wat elke stap inhoudt en wat er van je wordt verwacht. 

 

Toelichting bij het stappenplan

Hieronder vind je voor elke stap een toelichting op het proces van terugverkopen bij terugkoopbegeleiding:

 

1. Melding

Je meldt schriftelijk (bijvoorbeeld per email) aan de corporatie of ontwikkelaar dat je de woning wilt terugverkopen.

 

2. Ontvangstbevestiging en aanleveren stukken

Per email krijg je een ontvangstbevestiging van OpMaat met het verzoek om binnen een bepaalde termijn enkele stukken aan te leveren. Zie ook Aan te leveren stukken bij terugkoopbegeleiding 

3. De taxatie 

Bij het terugverkopen taxeert een onafhankelijk taxateur in opdracht van de koper (de corporatie of ontwikkelaar) de actuele marktwaarde van je woning. Als verkoper mag je zelf een taxateur kiezen:

  • Je kiest een taxateur uit een lijst van de corporatie of ontwikkelaar. Deze lijst bevat minimaal 3 taxateurs 
  • Of je kiest zelf een taxateur. 

Lees meer over de taxatie bij terugverkopen en lees aan welke voorwaarden de taxateur moet voldoen.

Je krijgt een keuzeformulier van je contactpersoon bij OpMaat, waarop je kunt aangeven welke taxateur je kiest voor de taxatie van de woning. Dat formulier stuur je binnen een week na ontvangst terug aan OpMaat. Als je binnen de gestelde termijn je keuze niet doorgeeft, wijst de corporatie of ontwikkelaar de taxateur aan die je woning gaat opnemen.
Kies je zelf een taxateur en staat die niet op het overzicht van geselecteerde taxateurs? Geef dan op het formulier aan welk tarief je met de taxateur hebt afgesproken. De taxateur kan de factuur naar de corporatie of ontwikkelaar sturen. Die betaalt de nota en brengt de taxatiekosten achteraf bij jou in rekening.
De taxateur neemt contact met je op voor een afspraak. Mogelijk is ook een medewerker van de corporatie of ontwikkelaar aanwezig bij de taxatie om alvast een goed beeld te krijgen van de woning. 

 

4. Taxatierapport en terugkoopprijsberekening

Zodra de taxateur het taxatierapport bij OpMaat heeft aangeleverd (dit is meestal 2 tot 3 weken na de taxatie), maakt OpMaat een terugkoopprijsberekening. Die krijg je tegelijkertijd met het taxatierapport.

Jij en de corporatie of ontwikkelaar kunnen allebei bezwaar aantekenen tegen de taxatie, door een beroep te doen op de geschillenprocedure. Lees meer over de geschillenprocedure en de bijbehorende kosten.

 

5. Terugkoopovereenkomst

Zodra je akkoord bent met de getaxeerde marktwaarde en de terugkoopprijs, stelt OpMaat een concept-terugkoopovereenkomst op. Na akkoord van jou én de corporatie of ontwikkelaar, kunnen jullie de toegestuurde definitieve terugkoopovereenkomst digitaal ondertekenen.

 

6. De notaris

De, door beide partijen digitaal ondertekende, terugkoopovereenkomst sturen wij door naar de notaris. Die maakt een afspraak met je voor de overdracht en stuurt ongeveer 2 weken voor de datum van overdracht de conceptakte van levering en de conceptnota naar je op. 

 

7. Eindinspectie

De corporatie of ontwikkelaar maakt een afspraak met je voor de eindinspectie op de dag van de notariële overdracht. Samen met een medewerker van de corporatie, ontwikkelaar of makelaar die de woning gaat terugkopen, loop je dan door de woning en deze controleert of alles in de woning nog heel is en goed functioneert. Ook worden de meterstanden tijdens de eindinspectie opgenomen.

 

8. De Overdracht

Bij de notaris teken je de akte van levering en lever je de sleutels van de woning in (tenzij je die al bij de eindinspectie hebt overhandigd).

 

9. Evaluatie 

Je krijgt van ons per email, na stap 6, het verzoek om onze dienstverlening te evalueren. Wij willen graag van je weten hoe je onze begeleiding en communicatie hebt ervaren, om zo onze dienstverlening verder te verbeteren.

 

Terug naar Terugkoopbegeleiding door OpMaat